Idag börjar nio av tio barn i skolan, vilket innebär att stora framsteg gjorts de senaste åren.

Statistiken avspeglar dock inte hur många barn som har möjlighet att fullfölja sin utbildning – vilket är ett problem med hur vi mäter detta mål.

Många av världens fattigaste länder har gjort de största framstegen vad gäller andelen barn som börjar skolan. Bland annat har avskaffandet av skolavgifter bidragit till att fler barn fått möjlighet att börja skolan.

I Afrika söder om Sahara har andelen barn inskrivna i skolan ökat från 58 procent år 1999 till 78 procent år 2012.

Trots de framsteg som skett saknar fortfarande närmare 58 miljoner barn möjligheten att börja skolan.

Det kan handla om barn som måste hjälpa till hemma, om barn som bor i ett krigsdrabbat område där skolan – eller vägen till skolan – har förstörts, eller barn med funktionshinder.

Källa: Millennium Development Goals Report 2014

Senast uppdaterad i januari 2015