Genom Back to School-projektet i Burundi har dessa tonårsflickor fått möjlighet att återgå till skolan. UN/Photo Martine Perret

Genom Back to School-projektet i Burundi har dessa tonårsflickor fått möjlighet att återgå till skolan. UN/Photo Martine Perret

Några av de fattigaste länderna har gjort stora framsteg

Under det senaste decenniet har antalet barn som inte går i skolan minskat från 106 till 58 miljoner. Avskaffandet av skolavgift har bidragit till att några av de fattigaste länderna lyckats öka andelen barn i grundskola.

Under 2014 stod ungefär 10 procent av barnen i de minst utvecklade länderna utanför skolsystemet.

Några av de allra fattigaste länderna har gjort stora framsteg under det senaste decenniet och Burundi, Madagaskar, Rwanda, Samoa, Sao Tome och Principe, Togo och Tanzania har i det närmaste uppnått full inskrivning i grundskolan.

Avskaffandet av skolavgifter är en viktig orsak till att dessa länder lyckats så bra.

Trots alla utmaningar har många framsteg gjorts och även om skolinskrivningen är lägst i Afrika söder om Sahara är det också där som ökningen gått snabbast.

Andelen barn som började skolan i regionen ökade med 18 procentenheter – från 58 till 78 procent – mellan 1999 och 2012.

Framsteg gjordes också i Sydasien och Nordafrika där andelen inskrivna ökat med 19 procentenheter i båda områden sedan 1990.

Allt fler kan läsa och skriva


På global basis har läs- och skrivkunnigheten för unga (mellan 15 och 24 år) ökat från 83 till 89 procent mellan 1990 och 2012.

Trots framstegen kan dock fortfarande 126 miljoner unga runt om i världen varken läsa eller skriva.

Källa: The Millennium Development Goals Report 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015