29 juli, 2015

Att bekämpa malaria, en av Zambias största dödsorsaker

Josephine Shaba, 30, har i första hand tampats med de ekonomiska effekterna av malaria. ”När jag hade malaria kunde jag inte ta hand om mina grödor eller djur. Om vi är för sjuka kan vi inte plantera grödor och sedan har vi inte tillräckligt med mat för att skörda”, säger hon.

Josephine var tvungen att sälja en del av sin boskap och skörd för att kunna betala för hennes och hennes barns behandling av malaria, trots att hennes skörd knappt mötte familjens egna livsmedelsbehov.

Josephine bor i Chipungu, en by i Zambias östra provins där malaria är endemisk. Enligt National Malaria Control Centre finns det nästan fyra miljoner kliniskt diagnostiserade fall per år i landet. Malaria står för 36 % av sjukhusinläggningarna och upp till 20 % av mödradödligheten.

För att möta det stora hälsoproblem som malaria utgör i Zambia har regeringen inlett en massdistribution av 8,2 miljoner insektsbehandlade myggnät till familjer över hela landet. År 2014 startade den globala fonden och UNDP ett partnerskap med vilket de stödjer regeringen i upphandling och leverans av ytterligare 4,8 miljoner nät till sex av landets tio provinser.

Hittills har Zambia fått mer än 750 miljoner dollar i anslag från den globala fonden, som förvaltas av UNDP och hälsoministeriet. Dessutom arbetar UNDP tillsammans med Zambias regering och andra FN-organ för att hjälpa landet att uppnå sitt mål att minska malariaförekomsten med 75 % och sänka sjukdomens dödlighet med 20 % till 2016 då millenniemålen upphör och de globala hållbarhetsmålen tar vid.

”I Afrika är malaria en dödlig sjukdom. Min mormor dog av malaria. Det finns totalt 14 personer i vårt hushåll och vi behöver verkligen dessa myggnät”, säger Benjamin Satenda som dragit nytta av myggnätsinitiativet.

Den största effekten av programmet hittills har varit att förbättra barns hälsa. Förekomsten av malaria hos barn under fem år sjönk från 16,1 % 2010 till 14,3 % 2012. Detta ledde också till en ökning av skolgången.

Precious Malungo, miljöhälsotekniker vid Chipungu Clinic, säger att hon ser en minskning av malariafall tack vare fördelningen av myggnät; ”jag tror att alla sover under näten eftersom det numera finns färre fall av människor som lider av malaria”.

Den övergripande förekomsten av malaria föll från 22 % 2006 till 15 % år 2012 då omkring 70 % av Zambias befolkning fått tillgång till insektsbehandlade myggnät.

”Även om malaria fortfarande är ett stort folkhälsoproblem och en utmaning för utvecklingen i Zambia finns det en unik möjlighet att skala upp insatser, stärka systemen och göra stora ansträngningar för att hämma spridningen av malaria i landet”, säger Viola Morgan, UNDP:s landschef i Zambia.

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter