21 mars, 2015

Belys investeringar och smarta strategier för en hållbar framtid för världens skogar

Hållbar förvaltning och bevarande av skogar måste ingå i hållbarhetsmålen och klimatförändringsavtalet som skall antas senare i år, det betonade FN tjänstemän inför internationella skogsdagen, som firas över hela världen den 21 mars.

”Skogen är en integrerad del av post-2015 agendan”, sa generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt budskap för dagen. ”För att bygga en hållbar, klimattålig framtid för alla måste vi investera i världens skogar.”

Minst 1,6 miljarder människor är direkt beroende av skogen för mat, bränsle, tak över huvudet och inkomster, men alla har nytta av den rena luften, vattnet och klimatregleringen som skogarna tillhandahåller, sade generalsekreteraren. Tre fjärdedelar av vårt sötvatten, grundläggande för människans överlevnad, kommer från skogarnas avrinningsområden.

Friska skogar är också grundläggande för byggandet av moståndskraft – förmågan att resa sig igen efter stormar och andra naturkatastrofer. Mangroveskogar minskar, när de lämnas intakta, förlusten av liv och skador orsakade av tsunamier.

”Upprätthållandet av friska skogar och anpassning till klimatförändringar är två sidor av samma mynt. Skogarna är de största förrådshusen av kol efter haven”, sa FN chefen och betonade att skogarna är på ”frontlinjen” av klimatförändringarna.

Skogar kan absorbera och lagra kol i sin biomassa, sin mark och sina produkter som motsvarar ungefär en tiondel av de koldioxidutsläpp som beräknats för den första halvan av detta århundrade. Samtidigt står avskogning och förändringar inom markanvändning för 17 procent av de mänskligt genereade koldioxidutsläppen.

Manoel Sobral Filho, chef för FN:s Forum on Forests Secretariat, inledde dagens speciella event på FN:s högkvarter. Tre filmer, med ämnen från grön ekonomi till hållbar utveckling, visades och en paneldiskussion hölls på temat ”skogsbaserade lösningar för klimatbegränsning och anpassning.”

”Allteftersom världens befolkning växer ökar också efterfrågan på skogsprodukter och tjänster. Utdelningarna från skogsinvesteringar kommer att gynna oss och kommande generationer” sa Manoel Sobral Filho.

I ett pressmeddelande sa Wu Hongbo, undergeneralsekreterare för ekonomiska och sociala frågor, att de fördelar som skogarna tillhandahåller är oöverskådliga. ”Skogen driver ekonomisk utveckling och välstånd, ger jobb och försörjning, och främjar på samma gång hälsa och välbefinnande. Beprövade lösningar finns för att skapa den framtid vi vill ha; investera i våra skogar är en väg till omvälvande hållbar utveckling.”

”Skogen är central för de globala ansträngningarna att möta klimatutmaningen, utrota fattigdomen och förverkliga ett hållbart århundrade”, säger Christiana Figueres, Generalsekreteraren för FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

”Det nya universella klimatavtalet som ska knytas ihop i slutet av året måste införa en snabb topp av de globala utsläppen, en djup utfasning av fossila bränslen och klimatneutralitet under andra halvan av århundradet,” uppgav hon. ”Det här kommer inte att vara möjligt utan ett smartare och mer hållbart sätt att hantera befintliga skogar och därutöver även restaurering och utbyggnad av många förlorade och skadade sådana.”

Internationella skogsdagen är dedikerad till att öka medvetenheten om vikten av alla typer av skogar och träd. Det globala firandet kommer att variera från trädplanteringsevenemang, publicering av ny skogsdata och analys, samt kulturella aktiviteter med konst, fotografier och filmfestivaler.

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter