13 januari, 2015

Dags att världen agerar för hållbar utveckling, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki -moon

New York City – Det var under lanseringen av kampanjen, 2015: Time for Global Action, som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sa att världens ledare i år har en historisk möjlighet att göra transformerande ekonomiska, miljömässiga och sociala förändringar som kommer att ha en positiv och meningsfull inverkan på människors liv och garantera fred och stabilitet.

Den nya kampanjen syftar till att mobilisera globalt stöd för åtgärder mot en rad kritska frågor som påverkar människors liv, och sätter en ambitiös agenda som kommer att främja en hållbar utveckling, utveckla nya strömmar av hållbar finansiering och nå en klimatöverenskommelse 2015.

Vid en genomgång för FN:s medlemsstater skissade Ban upp sina prioriteringar för 2015 och presenterade sin sammanfattande rapport, ”The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet.

”Vi står vid ett inför historiskt vägskäl, och den riktning som vi tar kommer att avgöra om vi kommer att lyckas eller misslyckas med att uppfylla våra löften”, säger Ban i sitt betänkande. ”Med vår globaliserade ekonomi och sofistikerade teknik kan vi bestämma oss för att avsluta det urgamla onda med extrem fattigdom och hunger. Eller  så kan vi fortsätta försämra vår planet och låta oacceptabla orättvisor så bitterhet och förtvivlan. Vår ambition är att uppnå en hållbar utveckling för alla.”

Generalsekreteraren rapport ger vägledning för medlemsstaterna i påskyndningen av deras väg mot en hållbar utveckling. Världens ledare har krävt en ambitiös agenda för långsiktig hållbarhet för att lyckas nå millenniemålen i slutet av 2015. Agendan efter 2015, som förväntas antas i september, syftar till att stärka engagemang för att nå alla millenniemålen och bryta ny mark, bland annat i mål mot ojämlikhet, för ekonomisk tillväxt, anständiga jobb, energi, klimatförändringar, hållbar konsumtion och produktion, fred och rättvisa.

Chefen för FN: s utvecklingsprogram (UNDP ) Helen Clark sade, ”Vi har ett gemensamt ansvar för att leverera en dagordning som återspeglar världens folks förhoppningar och ambitioner. Det krävs gemensamma åtgärder för att ta itu med de stora utmaningar vår värld står inför. Breda partnerskap kommer att behövas för att uppnå en hållbar utveckling.”

I sin rapport betonade generalsekreteraren att världens ledare har ett ansvar att agera för att avsluta dagens globala hot,  vilka sträcker sig utöver de nationella gränserna.

”Vi har kunskapen och resurserna för att ta itu med dessa utmaningar, men vi behöver akut ledarskap och gemensamma åtgärder nu”, sade han. ”Det här är universella utmaningar. De kräver nya nivåer av multilaterala åtgärder baserade på bevis och byggt på gemensamma värderingar, principer och prioriteringar för ett gemensamt öde.”

”Stjärnorna är placerade för världen att vidta historiska åtgärder för att förändra liv och skydda planeten. Jag uppmanar regeringar och människor överallt att uppfylla sitt politiska och moraliska ansvar. Detta är min uppmaning till värdighet, och vi måste reagera med all vår vision och styrka”, tillade generalsekreteraren.

Förutom avtalet om agendan efter 2015, förväntas länder vidta åtgärder för att stärka sitt stöd för en hållbar utveckling på den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering som kommer att hållas i Addis Abeba i Etiopien, i juli. Konferensen förväntas ge nya mekanismer som kan ge finansiering för hållbar utveckling, särskilt i de minst utvecklade länderna.

Sedan december kommer medlemsstaterna att få möjlighet att agera på de åtaganden som gjordes vid generalsekreterarens Climate Summit förra året, och anta en ny meningsfull och universell överenskommelse om att minska koldioxidutsläppen under klimatkonferensen som ska hållas i Paris i december. Detta avtal skulle vara ett stort steg mot att begränsa den globala temperaturökningen till mindre än två grader Celsius och skulle hjälpa till att bygga klimatsäkra samhällen.

För att ge kraft år dessa viktiga ögonblick i 2015 kommer FN och dess partners att belysa många händelser, rapporter och andra händelser med anknytning till hållbar utveckling 2015: Time for Global Action.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter