13 juli, 2015

En dröm blir verklighet för Colombias ursprungsbefolkningar

För de Wayuu-indianer som bor på Guajira-halvön i nordöstra Colombia används drömmar som ett sätt att ta emot meddelanden från det övernaturliga. Gruppens ledare får signaler som indikerar var man kan hitta vatten under den torra marken i öknen.

Vatten har alltid varit svåråtkomligt i La Guajira, en region som kännetecknas av torrt ökenlandskap. De cirka 300 000 Wayuu-indianerna lever i hyddor längs en sträcka av 15 300 kilometer ökenland och står inför en ständigt närvarande utmaning att få tillgång till vatten. För Wayuu är vatten en fråga om liv eller död.

År 2014 ledde vattenbristen till en humanitär kris i regionen. UNDP, den privata sektorn (Repsol och Petrobras olje- och gasbolag) och den Colombianska regeringen har sedan dess tillsammans sökt sätt att tillhandahålla vatten till de berörda samhällena.

Trots 1200 brunnar och fabriker i området är 70 % av marken obrukbar på grund av bristande underhåll. UNDP har därför upprättat ett projekt där tekniker utbildas i hur man arbetar med solceller på hög höjd över havet. Därmed kan de utföra löpande underhåll av vattenbrunnar som levererar vatten till cirka 650 familjer.

Söder om La Guajira, i Puerto Virgen-distriktet, har Wayuu, Repsol och UNDP samarbetat för att bygga två brunnar vilka gynnat 1 600 personer från 18 samhällen. Innan brunnarna grävdes var kvinnor och barn från trakten tvungna att gå långa sträckor i jakt på vatten, utan någon garanti för att de överhuvudtaget skulle hitta något.

Initiativet är en del av Programs Benefiting the Communities (PBC), ett program som bygger på att företag inom oljeindustrin investerar i sociala utvecklingsprojekt i enlighet med regeringens mål och politik.

Förutom att ge vatten, utbildar programmet samhällen i hur man kan främja partnerskap för att i sin tur främja ekonomisk tillväxt och lokal utveckling.

I Caicemapa är jorden mindre torr och flera familjer kan ha små brunnar i sina hem. Det UNDP-ledda programmet för livsmedelsproduktion ”More Water, More Food, More Income” stödjer Caicemapa-samhället med 52 får, nio brunnar och fem hektar mark för odling av grödor som ris och bönor. Programmet håller nu på att upprättas i ytterligare två närliggande samhällen och förhoppningen är 180 familjer kommer att kunna dra nytta av programmet inom en sexmånadersperiod.

”Vi vill inte ha fler skålar mat. Vad vi vill är att få hjälp att odla vår egen mat. Att odla grödor på dessa marker ger varaktig utveckling och fred”, säger Judith Gonzalez Pinayu, ledare för Caicemapas ursprungsbefolkning.

Arnaud Peral, UNDP:s landschef i Colombia, anser att den viktigaste aspekten av programmet är att samhällena kan se positiva effekter på en daglig basis. ”Att uppleva en gemenskap och att kunna drömma är hur fred byggs här lokalt. Vi är mycket nöjda eftersom vi sår frön så att samhällena själva i framtiden kan ta över ansvaret för programmet”.

Enligt Peral bygger dessa projekt på samarbete, vänskap och en bättre framtid. ”Det finns ingen fred utan utveckling”, menar han.

Taggar: ,

Sök bland nyheter