Fritextsök

22 augusti, 2011

Mål 7: Säkra en miljömässigt hållbar utveckling

Scannade-diabilder-038-text

Millenniemål 7

Stora utmaningar kvarstår vad gäller minskade koldioxidutsläpp

Även om allt fler människor har tillgång till rent vatten saknar fortfarande miljarder människor tillgång till drägliga sanitära förhållanden. Och trots att millenniemål 7 slår fast att koldioxidutsläppen ska ha halverats till 2015 släpper världens länder idag ut nästan 49 procent mer koldioxid än de gjorde 1990.

Läs mer