I Bangladesh har man satsat stort på att förbättra mödrahälsan. Foto: William Ryan/UNFPA

22 juli, 2012

Fler barnmorskor minskar mödradödligheten i Bangladesh

I många utvecklingsländer saknas professionella barnmorskor. Det är ett avgörande skäl till att 350 000 flickor och kvinnor varje år dör i samband med graviditet och förlossning. I Bangladesh arbetar FN tillsammans med regeringen för en förändring och på nio år har mödradödligheten minskat med 40 procent.

Bangladesh kvinnliga premiärminister Sheik Hashina kämpar mot mödradödligheten. Som ett resultat håller en helt ny yrkeskår på att växa fram i landet och förra året utexaminerades de 60 första barnmorskorna.

Men arbetet har pågått längre än så, berättar Anna af Ugglas Nygren, svensk barnmorska som jobbar för UNFPA (FN:s befolkningsfond) i huvudstaden Dhaka.

– Svenska barnmorskor har, med stöd av Sida, varit på plats på UNFPA-kontoret sedan 2005. Jag är den tredje i raden, säger Anna och berättar om det omfattande arbetet att bygga upp en struktur för utbildning av barnmorskor samtidigt som det måste skapas en kapacitet att ta emot dem på klinikerna ute på landsbygden.

Hela tiden pågår en kamp för att förändra attityder och värderingar. Tidigare saknades barnmorskor helt och födande flickor och kvinnor kunde i bästa fall få hjälp av en ”dai”, vilket bäst översätts som ”hjälpgumma”.

Tidigare födde nära 90 procent av mödrarna i hemmet men på tio år har den siffran sjunkit till 75 procent, samtidigt som allt fler får hjälp av sjuksköterskor som vidareutbildats till barnmorskor.

På sikt är målet att varje landsbygdsklinik ska ha fyra barnmorskor så att förlossningshjälp kan erbjudas dygnet runt i hela landet.

– Vid världstoppmötet i New York i september 2010 lovade Sheik Hashina att Bangladesh ska ha 3 000 barnmorskor 2015. Det var ett starkt ställningstagande för att bekämpa mödradödligheten och det är oerhört spännande att vara en del av processen, säger Anna af Ugglas Nygren.

– Att antalet dödsfall på 100 000 levande födda barn gått ner från 340 till 194 på mindre än tio år visar att vi är på rätt väg!

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter