03 februari, 2015

FN studie visar: 63 miljoner ungdomar går inte i skolan

En av fem ungdomar i världen går inte i skolan, det motsvarar ungefär 63 miljoner ungdomar i åldrarna 12 till 15 som nekas sin rätt till utbildning, främst eftersom de är marginaliserade och fattiga. Detta visar en rapport framtagen gemensamt av olika FN organ i syfte att inkludera allmän gymnasieutbildning i post- 2015 agendan för global utveckling.

”Rapporten tjänar som väckarklocka för att mobilisera de resurser som krävs för att garantera grundläggande utbildning för alla barn, en gång för alla”, säger Irina Bokova, generaldirektör vid FN organisationen för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco).

I sitt tal vid EducationWorld Forum i London förespråkade Irina Bokova riktade insatser för att nå familjer som fördrivits av konflikter, flickor som tvingas stanna hemma, barn med funktionshinder och de miljoner som är tvungna att arbeta.

Den nya gemensamma rapporten Fixing the Broken Promise of Education for All: Findings from the Global Initiative on Out-of-School Children producerades av Unesco och FN:s barnfond (Unicef).

Data visar att risken för att hoppa av skolan ökar ju äldre barn blir, och med det även risken för att inte börja skolan alls. Var tionde barn i skolåldern går inte i skolan, jämfört med var femte ungdom. Studien fann också att totalt 121 miljoner barn och ungdomar antingen aldrig börjat skolan eller hoppat av trots det internationella löftet att uppnå utbildning för alla senast 2015.

Unicefs verkställande direktör, Anthony Lake, sa att lösningen på problemet kräver globala åtaganden och investeringar i tre områden: att få fler barn i grundskolan; att hjälpa barn – särskilt flickor – stanna kvar i skolan genom den sekundära nivån; och förbättra kvaliteten på lärandet.

”Det bör inte finnas debatt bland dessa prioriteringar”, betonade han och menade att ”framgången för varje barn – och effekterna av vår investering i utbildning – beror på alla tre.”

Unescos generaldirektör fastställde också att: ”Business as usual strategier baserade på fler lärare, fler klassrum och fler läroböcker räcker inte för att nå de mest utsatta barnen”.

I själva verket har ”business as usual” inte fungerat. Data visar att det inte skett några framsteg i minskningen av antalet ungdomar utanför skolan sedan 2007. Barn som lever i konflikt, barnarbetare och de som står inför diskriminering påverkas mest. Och utan större förändringar i politik och resurser kan de tidigare utbildningsframstegen försvinna.
Om nuvarande trend fortsätter kommer 25 miljoner barn – 15 miljoner flickor och 10 miljoner pojkar – sannolikt aldrig sätta sin fot i en klassrum.

De högsta antalet ungdomar utanför skolan hittas i Eritrea och Liberia där 66 procent, respektive 59 procent av barnen, inte gå i grundskolan. I många länder är antalet barn i utanförskap ännu högre bland ungdomar, särskilt flickor. I Pakistan är de 58 procent av flickorna i åldrarna 12 och 15 i skolan jämfört med 49 procent av pojkarna.

Fattigdom är enligt rapporten det största hindret för utbildning. I Nigeria går två tredjedelar av barnen i de fattigaste hushållen inte i skolan och nästan 90 procent av dem kommer förmodligen aldrig ta upp studier. I de rikaste hushållen är andelen barn utanför grundskolan bara 5 procent.

För att konkret förändra politiken menar studien att regeringar ska erbjuda tillförlitlig information om marginaliserade barn, då många av barnen förblir osynliga inom aktuella datainsamlingsmetoder. Barn med funktionshinder är bland de minst synliga, då tillförlitliga uppgifter helt enkelt inte existerar – och de blir förbisedda i nationella svar om antalet barn utanför grundskolan.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter