24 maj, 2012

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon: ”Dags att utrota Polio”

Arbetet för att utrota polio har kommit långt och numera finns virussjukdomen bara i tre länder – Afghanistan, Nigeria och Pakistan. Att stora delar av världen idag befolkas av en generation som antingen aldrig utsatts för sjukdomen eller som är otillräckligt vaccinerade innebär dock att vi riskerar falla offer för vår egen framgång. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanade därför nyligen världens ledare att ta krafttag för att utrota sjukdomen – en gång för alla.
– Virus och bränder har två saker gemensamt; om de försummas är risken att de börjar spridas utom kontroll. Om de däremot hanteras rätt kan de kväsas och försvinna för gott. Idag är polio nära utrotning, men gnistor i tre länder hotar blossa upp till en global löpeld.

Därför är det hög tid att agera nu, skriver generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt inlägg.

I år har färre än hundra personer drabbats av sviterna från polioviruset, så gott som alla drabbade kommer från de tre länder som fortfarande tampas med sjukdomen. Spridningsrisken är dock stor.

Millenniemål 6 – ett löfte om att utrota smittsamma sjukdomar
Enligt Ban Ki-moon har världens ledare möjlighet att sätta stopp för en spirande epidemi genom att tillsammans agera och därmed också befria mänskligheten från en av världens mest dödliga och försvagande sjukdomar.

Förra veckan samlades ledare för världens största ekonomier, G8, vid Camp David i delstaten Maryland – ett tillfälle som enligt Ban Ki-moon erbjöd möjlighet till en gemensam kraftansträngning.

Samma möjlighet erbjuds även under nuvarande veckas WHO-toppmöte i Genève – då världens hälsoministrar samlas för att anta en ny handlingsplan för vaccin.

Dags att agera!

– Erfarenheter, bland annat från Demokratiska republiken Kongo (DRC) 2010 då ett utbrott av polio dödade hälften av alla som smittades, ger en tydlig uppfattning av vad som kan hända om vi inte utrotar polio medan vi har chansen, skriver Ban Ki-moon vidare i sitt inlägg. I fallet DRC, men också i andra afrikanska länder, har snabba räddningsinsatser från det internationella samfundet lyckats få stopp på en spirande epidemi, samtidigt varnar FN-epidemiologer för att nya utbrott kan leda till att så många som en miljon människor blir förlamade bara under detta decennium. Många av de som riskerar att drabbas är barn.

Enkelt att förebygga
– Detta hot håller mig vaken om natten, eftersom jag vet hur lätt det är att ta itu med. Jag har själv – tillsammans med min fru tiotals miljoner statliga arbetare, volontärer, Rotary-medlemmar, politiska och religiösa ledare – varit med och vaccinerat små barn runt om i Asien och Afrika. Senast besökte vi Indien, som bara för två år sedan var hemvist för hälften av alla världens barn med polio. Nu, tack vare samlade insatser, har Indien möjlighet att fira landets första poliofria år någonsin.
Liknande insatser pågår i de tre återstående polio-endemiska länderna. President Goodluck Jonathan i Nigeria, premiärminister Yousuf Gillani i Pakistan och president Hamid Karzai i Afghanistan är personligen engagerade med att övervaka de nationella insatserna i sina respektive länder.

– Med en beslutsam kraftinsats, kan det internationella samfundet utplåna polio en gång för alla. Det behövs dock både politisk vilja och mer ekonomiska resurser om vi ska lyckas i kampen.

Läs mer om arbetet för att uppnå millenniemål 6 som handlar om att stoppa spridningen av smittsamma sjukdomar.

Kort om FN:s globala kampanj mot polio:
Tillsammans med Rotary International driver FN en global kampanj för att vaccinera alla världens barn – även de som är svåra att nå på grund av konflikter och pågående katastrofer.

Arbetet för att utrota sjukdomen möter dock ett ständigt ekonomiskt underskott då det globala initiativet endast har hälften av de 2 miljarder USD som behövs för att skaffa vaccin och förse de sista vaccinationsstationerna med personal.

Taggar: , , , ,

Sök bland nyheter