Umaru Kargbo, som blev förlamad i benen 10-åring, kan tack vare sin yrkesutbildning nu försörja både sig själv och sin familj. Här i sin verkstad tillsammans med sonen Mohammed.

10 maj, 2012

Från tiggare till skomakare

Umaru Kargbo, kallad K-man, är ett levande bevis på att det med stark vilja, hårt arbete och rätt hjälp går att ta sig ur ett liv i fattigdom. För bara tre år sedan bodde han på gatan och överlevde genom att tigga – idag har han en egen verkstad där han lagar och tillverkar skor.Umaru bor i Makeni, en stad i norra Sierra Leone, ungefär 20 mil från huvudstaden Freetown. Sierra Leone är ett av världens fattigaste länder som under hela 90-talet härjades av ett blodigt inbördeskrig.

Fattigdom och orättvisor var bidragande orsaker till kriget och än idag är arbetslösheten – speciellt bland unga – ett stort problem.

Enligt uppskattningar står 800 000 unga utan arbete, och det i ett land med en total befolkning på drygt fem miljoner.

Extra svårt är det för dem som, liksom K-man, har någon typ av funktionshinder.

När han var tio år drabbades han av polio och blev förlamad i benen. Ganska snart stod det klart att han skulle få svårt att försörja sig och det enda rådet han fick var att börja tigga.

– Men jag ville göra något bättre av mitt liv, säger Umaru och berättar om hur han, genom ett projekt stött av FN:s utvecklingsprogram, fick chansen till yrkesutbildning. Jag fick gå som lärling hos en skomakare. Genom projektet fick jag material – lim, läder, nubb och en hammare. Jag fick också lite pengar så att jag kunde klara mig.

Umaru har haft tur. För även om FN:s millenniemål har bidragit till att lyfta miljontals människor ur fattigdom visar studier att det fortfarande är långt, speciellt när det gäller världen mest utsatta människor; de som lever i länder drabbade av konflikter och naturkatastrofer samt de som diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet.

Alla framsteg till trots ser vi nämligen hur klyftorna ökat – både mellan och inom länder. Arbetet för ökad jämlikhet och social rättvisa måste därför ges högsta prioritet – inte minst då vi vet att en ojämlik värld också är en farlig värld.

K-man tog verkligen vara på den chans han fick och idag ser livet helt annorlunda ut – som färdig skomakare har han byggt upp en egen verkstad och han jobbar med att lära upp andra funktionshindrade. Drömmen är att starta en fabrik som kan skapa ännu fler jobb. Dessutom har han bildat familj …

– Jag brukar tjäna typ 7 dollar om dagen – en bra dag tjänar jag ännu mer och nu kan jag försörja min familj. Idag är jag stolt och glad och vågar drömma om framtiden.

 

FAKTA:
I Sierra Leone har UNDP bland annat samarbetat med olika lokala partners – däribland CAUSE Sierra Leone som är en byrå (med fokus på ungdomar) i staden Makeni. Syftet har varit att stödja landets utveckling och föra fram frågor som rör ungdomars sysselsättning och möjlighet att påverka sin livssituation.

Programmet som ska bidra till ökad sysselsättning bland unga, finansieras genom FN:s fredsbyggande fond och regeringarna i Irland och Norge. Målet är att stärka den nationella politiken samt strategier och samordning för ungdomars sysselsättning .

Programmet syftar också till att stödja unga genom exempelvis mentorskap, mikrolån samt studie- och karriärrådgivning.

Hittills har 5000 ungdomar startat egna företag som ett resultat av programmet.

 

Berättelsen om K-man är ett av de vinnande bidragen i UNDP:s ”berättartävling” (Story Telling Contest). De övriga finns samlade i ”UNDP Development Advocate February 2012.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter