Frukostseminarium om Post-2015 agendan.

17 januari, 2013

Fullsatt vid seminarium om nästa globala utvecklingsagenda

Intresset för seminariet  – det första i en serie om post-2015 agendan som arrangeras gemensamt av UNDP:s nordiska kontor och Dag Hammarskjöld Foundation – visade sig stort. Över 100 personer kom för att delta i diskussionen om nästa  uppsättning utvecklingsmål, de lärdomar vi kan dra från millenniemålen samt hur vi kan se till att post-2015 agendan utgår från de fattigas behov.

Bland talarna fanns FN:s biträdande generalsekreterare, Jan Eliasson (med på video från New York), Charles Abugre Akelyira, chef för FN:s millenniemålskampanj i Afrika samt Anita Nayar från DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era).

Under seminariet diskuterades även följande två rapporter:

  • Realizing the Future We Want for All (2012) is the first report from the UN system on the post-2015 development agenda, outlining a system-wide vision and road map. It stresses the need for a more holistic approach and goals applicable to all countries, based on the core principles of human rights, equality, and sustainability.

 

  • No Future Without Justice (2012) was jointly issued by a group of CSOs from across the world. It takes as its point of departure the unprecedented coincidence of global crises – economic, social, and ecological – and concludes that it is time to fundamentally rethink conventional development concepts and goals.

 

Läs mer om de globala konsultationer som just nu pågår kring post-2015 agendan på undp.org.

Ta även del av den globala konversationen på  http://www.worldwewant2015.org

UD.s Blogg om utvecklingspolitik kan du också följa diskussionen som pågår och  dela med dig av dina synpunkter.

Här kan du läsa mer om hur långt vi har kommit i arbetet med att nå millenniemålen.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter