Kapuscinski Lecture

26 februari, 2014

Har vi råd med hållbar utveckling?

Hur ska vi nå hållbar utveckling och hur ska den finansieras? Se Kapuscinski-föreläsningen ”Can we afford sustainable development?” med Simon Zadek här!

De nya utvecklingsmålen som ska ta vid efter 2015, när millenniemålen ska vara uppnådda, diskuteras för fullt.

Allt fler är överens om behovet av att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling. Men hur ska vi nå dit och hur ska detta finansieras? Vilken roll bör traditionella givare spela?

Simon Zadeks Kapuscinski-föreläsning behandlar dessa och andra frågor.

Se föreläsningen från Helsingfors här:


Live streaming video by Ustream

Föreläsningen ägde rum onsdagen den 26 februari klockan 14.00, svensk tid.

Läs mer om Kapuscinskiföreläsningen här.

Ställ frågor till Simon Zadek och följ diskussionen via #KDL eller Facebook

Föreläsningen är en del i Kapuscinski-serien (Kapuscinski Lectures) – ett samarbete mellan EU-kommissionen och UNDP. Kapuscinski-serien fokuserar på utvecklingsfrågor och startade 2009.

Om föreläsaren:

Simon Zadek är en av grundarna till ”Inquiry into Design Options for a Sustainable Financial System” som lanserades av UNEP, FN:s miljöprogram, i januari 2014.

Han undervisar också vid en rad institut världen över, bland andra Tsinghua School of Economics and Management i Peking och Harvard’s JK Kennedy School of Government.

Taggar: , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter