UNDP Bangladesh

28 november, 2013

Kvinnligt politiskt deltagande i Bangladesh

I Bangladesh är könsdiskrimineringen utbredd. Kvinnor har inte samma möjligheter som män och att kunna delta i det politiska livet är mycket ovanligt. Nu jobbar UNDP i ett projekt för att stärka kvinnors ställning i landet.

Utvecklingen för millenniemål 3 – som handlar om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och att stärka kvinnors ställning – ser mycket olika ut i olika delar av världen. I Bangladesh är könsdiskrimineringen utbredd.

Kvinnor i Bangladesh saknar ofta tillgång till utbildning och hälsoservice. Långt färre kvinnor än män är yrkesverksamma och de som arbetar har betydligt lägre lön än sina manliga kollegor.

Kvinnors rörelsefrihet är dessutom ofta begränsad och tidiga äktenskap och graviditeter försvårar deras situation ytterligare.

Allt detta leder till att kvinnor har lägre social status än män. De är också mer utsatta när det gäller fattigdom, dålig hälsa och undernäring.

Kvinnor i ledande positioner
Att delta i det politiska livet är mycket ovanligt för kvinnor i Bangladesh och ännu ovanligare är det att bli vald till en ledande politisk position.

De senaste åren har därför UNDP – i samarbete med Bangladesh regering och andra partners – genom det urbana utvecklingsprojektet The Urban Partnerships for Poverty Reduction (UPPR) fokuserat på att stärka kvinnors ställning och integrera dem i samhällsutvecklingen.

Som ett direkt resultat av detta arbete har många kvinnor nu ledande positioner i sina lokalsamhällen.

– Tidigare var vi hemmafruar. Och vi kunde inte prata fritt. Nu, genom projektet, kan vi tala överallt och vi kan delta i olika seminarier och möten. Genom utbildningar från UPPR-projektet har vi fått träning och kunskap att hantera olika typer av situationer, säger Jahanara Begum, som blivit vald till rådsmedlem i Barisal.

Hon är en av dem som valts till ledande politiska positioner och som nu inspirerar andra utsatta kvinnor.

Projektets mål är att, undan för undan, förbättra levnadsvillkoren för fler och fler kvinnor i Bangladesh.

Läs mer om UPPR

Läs mer om UNDP:s arbete i Bangladesh

Läs mer om millenniemål 3

 

Hasna Hena blev vald till rådsmedlem i Khulna 2013. Foto: Kamrul Hassan, UPPR

Hasna Hena är ytterligare en av de kvinnor som numera är politiskt aktiv. Hansa blev vald till rådsmedlem i Khulna 2013. Foto: Kamrul Hassan, UPPR 

 

Om UPPR:

UPPR (The Urban Partnerships for Poverty Reduction) är det största urbana initiativet för fattigdomsbekämpning i Bangladesh och ett av de största i världen. Målet med projektet är att minska fattigdomen i städerna i Bangladesh och syftet är att förbättra försörjningsmöjligheterna och livsvillkoren för landets extremt fattiga människor, särskilt kvinnor och flickor.

Bakom initiativet står UNDP, Bangladesh regering, UN-HABITAT och UK Departement for International Development, DFID, tillsammans med lokala partners.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter