08 mars, 2013

Kvinnor har rätt att leva i trygghet och säkerhet såväl i hemmet som i samhället

I dag fredag, den 8 mars, uppmärksammas Internationella kvinnodagen världen över genom att sätta fokus på framgångar och utmaningar inom arbetet för en mer jämställd värld.

Våld mot kvinnor

Temat för internationella kvinnodagen i år handlar om våld mot kvinnor och flickor.

Under sin livstid beräknas sju av tio kvinnor runt om i världen någon gång bli slagna, våldtagna, sexuellt utnyttjade eller könsstympade. I dag lever dessutom 603 miljoner kvinnor i länder där våld i hemmet inte anses vara ett brott.

Trots att stora framgångar har gjorts för att förhindra våld mot kvinnor så finns det väldigt mycket kvar att göra.

— Våld mot kvinnor är inte oundvikligt. Det måste vara något som vi strävar efter att få bort från alla samhällen i världen. Kvinnor har rätt att leva i trygghet och säkerhet – såväl i hemmet som i samhället. Det är kvinnor och flickor som är de främsta offren för våld i hemmet och vårt budskap måste vara att det är oacceptabelt, säger UNDP:s högsta chef Helen Clark.

En investering för utveckling

Att förhindra våld mot kvinnor är också en investering för utveckling. Konsekvenserna av våld mot kvinnor kostar nämligen samhället stora summor årligen både inom hälsovården och på grund av minskad produktivitet.

Flickors utbildning nödvändig för fattigdomsminskning

För att bekämpa fattigdom och främja utveckling så är det också viktigt att satsa på flickors utbildning.

Att flickor ska ha samma rättigheter som pojkar att gå i skolan är inte självklarhet i hela världen och kvinnors framtidsutsikter begränsas då de nekas möjligheten att utbilda sig.

Forskning visar dock att ett barn till en mamma som har fått gå i skolan, har större chans att överleva sin femårsdag och att själv utbilda sig. På så vis ökar möjligheten att forma – och bestämma över – sin egen framtid. Och egentligen säger det sig själv – hur ska man kunna nå utveckling om man bara satsar på halva befolkningen?

 

Sök bland nyheter