Foto_UNDP_Moldavien

05 januari, 2014

Moldavien satsar på hållbar energi

Genom en satsning på hållbar energi i Moldavien har landets energitillgång blivit renare och säkrare och nya arbetstillfällen skapats. Snart ska också flera av landets offentliga institutioner kunna sköta sin egen uppvärmning. 

Förskolan i byn Ermoclia i Moldavien har blivit självförsörjande på energi. Tack vare biobränsle som producerats lokalt slipper man nu importera dyr gas för att hålla värmen.

Det nya uppvärmningssättet gynnar miljön, barnens hälsa och förskolans ekonomi – energikostnaden har fallit med hälften.

Nationell satsning

Moldavien har länge kämpat med sin energiförsörjning och är till 95 procent beroende av import av bränsle, vilket är mycket kostsamt och hindrar landets utveckling.

Därför bestämde sig landets regering år 2010 för att genomföra en satsning på hållbar energi. Målet är att, till år 2020, öka andelen förnybar energi till 20 procent av den totala energikonsumtionen.

Som en del i denna satsning driver UNDP – i samarbete med nationella myndigheter och EU – projektet ”The Moldova Energy and Biomass Project”.

Genom projektet ska 130 offentliga institutioner, inklusive skolor och läkarmottagningar, kunna sköta sin egen uppvärmning genom bioenergi.

Ökad produktion av bioenergi

Hittills har produktionen av bioenergi ökat i flera distrikt och runt 500 hushåll har börjat använda sig av energi från biobränsle. Förskolan i Ermoclia är den första offentliga institutionen som värms upp helt från bioenergi.

Förutom en renare och säkrare energitillgång har bioenergiprojektet också inneburit nya arbetstillfällen, i och med att bränslet produceras lokalt.

Läs hela storyn (på engelska).

Läs mer om millenniemål 7. 

Taggar: , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter