29 november, 2011

Pågående klimatmöte i Sydafrika – sista chansen för Kyotoavtalet

Igår, den 28 november, inleddes årets toppmöte om klimatet i Durban. En av de största och viktigaste frågorna för mötet är hur vi ska lyckas minska de globala koldioxidutsläppen.

Nästa år löper Kyotoavtalet ut och därmed också de enda bindande löftena om minskningar i koldioxidutsläpp som FN-systemet hittills lyckats förhandla fram bland medlemsstaterna.

Flera länder, däribland Ryssland, Japan och Kanada har dock redan förklarat att de inte tänker gå vidare med avtalet. En anledning är att Kina och USA – som är de länder som släpper ut mest koldioxid globalt sett i dag – redan står utanför avtalet.

Mycket lite talar dessutom för att dessa två ledande utsläppsländer är beredda att gå in i ett bindande avtal för sina utsläpp framöver.

Utsläppsnivån fortsätter att öka
Samtidigt som Kyotoavtalet snart går ut så fortsätter de globala koldioxidutsläppen att öka – inte minst i utvecklingsländerna. År 2008 (senast tillgängliga siffror) uppgick de globala utsläppen av koldioxid (CO2) till drygt 30 miljarder ton, en ökning med 1,7 procent från året innan.

Anpassning till klimatförändringen – viktig fråga på mötet
En av de största utmaningarna som vi står inför i dag är just effekterna av klimatförändringen.

Samtidigt som det framförallt är de rika länderna som orsakat dagens situation, är det ofta de fattigaste länderna som drabbas hårdast av de konsekvenser som ett förändrat klimat medför.

Det som toppmötet i Sydafrika kan lyckas med är att komma fram till ytterligare åtgärder för att hjälpa fattiga länder att bättre anpassa sig till klimatförändringarna.

En annan viktig fråga för mötet är hur de rika länderna kan hjälpa till att göra miljövänlig teknik tillgänglig för fattiga länder.

Läs mer om FN:s klimatmöte – COP 17 i Durban, Sydafrika på regeringen.se.

Länk till klimatmötets officiella webbsida – United Nations climate change conference 2011

Läs mer om millenniemål 7 och arbetet för en miljömässigt hållbar utveckling i världen.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter