25 maj, 2012

Presentation av UNDP:s första Africa Human Development Report – Towards a Food Secure Future

Välkomna till presentation av UNDP:s första Africa Human Development Report – Towards a Food Secure Future: Tryggad tillgång till mat – en förutsättning för fortsatt mänsklig utveckling.

Nästan en fjärdedel av Afrikas befolkning lider fortfarande av hunger och undernäring. Detta trots senare års imponerande ekonomiska tillväxt.

Vad krävs för att komma till rätta med problematiken? Det är den centrala frågan i UNDP:s första regionala Human Development Report för Afrika.

Rapporten argumenterar för en helhetssyn när det gäller tryggad matförsörjning.

Två tredjedelar av Afrikas arbetande befolkning lever på jordbruk, därför skulle förbättrad jordbrukspolitik och ökad produktivitet kunna bidra till att stimulera tillväxten och lyfta miljontals människor ur fattigdom. Enligt rapporten räcker det dock inte med att satsa på ökad jordbruksproduktion.

Sektoröverskridande investeringar som täcker allt från infrastruktur och sociala skyddsnät till hälsosatsningar och ökat politiskt deltagande krävs också.

Om kvinnor gavs samma förutsättningar som män skulle jordbruksproduktionen kunna öka med hela 20 procent.

Välkomna till en spännande lansering!

Måndag den 4 juni klockan 15:30 – 17:00

Lokal: UD:s pressrum, Fredsgatan 6

Medverkande: Hanna Hellquist, Statssekreterare för utvecklingsfrågor på UD,  Tegegnework Gettu, Assisterande Generalsekreterare och chef för UNDP:s Afrikabyrå  Pedro Conceição, chefsekonom på UNDP:s Afrikabyrå

Föranmälan krävs – anmäl er till http://africahdr-lansering.eventbrite.com/ senast fredagen den 1 juni.

För ytterligare frågor, kontakta monica.lorensson@undp.org (0768-83 96 56)

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter