750 000 personer har hittills gjort sina röster hörda gällande nästa utvecklingsagenda.

31 maj, 2013

Rapport från Post-2015 högnivåpanel

En ”enskild global utvecklingsagenda” byggd runt ”fem transformativa förändringar” är kärnan i högnivåpanelens rapport om nästa utvecklingsagenda. Rapporten överlämnades till FN:s generalsekreterare igår.

Olav Kjørven, chef för UNDP: s policyavdelning, skriver om rapporten:

Högnivåpanelen för post-2015 – där ordförandeskapet delas mellan Liberias president Ellen Johnson Sirleaf, Storbritanniens premiärminister, David Cameron, och Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono – har på uppgift av FN:s generalsekreterare under det senaste året arbetat fram en genomförbar vision för vår framtida värld.

“Det vore ett misstag att riva upp millenniemålen och börja om från början”, skriver panelen i sin rapport “A New Global Partnership: eradicate poverty and transform economies through sustainable development” och bekräftar de positiva effekter de åtta, enkla målen som alla skrivit under på, har haft.

Att visa att de befintliga målen har gett resultat ger en stark grund för nästa utvecklingsagenda och tillåter oss att ha ännu högre ambitioner.

Fem transformativa förändringar
Rapporten lyfter fram fem transformativa förändringar: utrota den extrema fattigdomen, bygga en framtid kring verkligt hållbar utveckling, omvandla ekonomierna för att skapa arbetstillfällen och inkluderande tillväxt, fostra en ny anda av partnerskap samt – slutligen – skapa fred och ökat ansvarsutkrävande.

Den sista punkten är oerhört viktig eftersom frihet från rädsla, konflikter och våld är den mest grundläggande mänskliga rättigheten och helt avgörande för att bygga fredliga och välmående samhällen.

Engagemang runt om i världen
Just nu uppmuntrar FN människor runt om i världen att ge sina åsikter om vilken värld de vill ha. 750 000 personer från 194 länder har hittills gett sina synpunkter genom att gå in och rösta på de frågor de tycker ska prioriteras i den nya utvecklingsagendan.

Jag hoppas att budskapet i högnivåpanelens rapport kommer att samspela med vad vi hör genom dessa konsultationer.

Om det finns oenigheter, så är det upp till oss alla – panelmedlemmar, det internationella samfundet, och ledarna för medlemsstaterna, som i slutändan ska komma överrens om denna agenda – att lyssna och lära.

Olav Kjørven 30 maj 2013


Läs Olav Kjørvens originaltext (på engelska) här  

Här kan ni också se de första reaktionerna på rapporten.

Läs mer...

Läs mer om Högnivåpanelens arbete

Läs också mer om de globala konsultationer som just nu pågår kring post-2015 agendan på  the world we want

UD.s Blogg om utvecklingspolitik kan du följa diskussionen som pågår och  dela med dig av dina synpunkter.

Här kan du läsa mer om hur långt vi har kommit i arbetet med att nå millenniemålen.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter