Var med och påverka agendan under FN:s stora konferens om hållbar utveckling.

29 maj, 2012

Rio +20 – än är det inte för sent att påverka

Om bara ett par veckor inleds FN:s stora konferens om hållbar utveckling – Rio+20. Förhandlingarna har gått trögt och det är fortfarande oklart om världens ledare ska lyckas komma överens om hur vi tillsammans ska kunna skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling – till nytta för oss som lever idag, men också för kommande generationer.

UNDP är FN:s största utvecklingsorganisation med verksamhet i 177 länder och ett brett mandat som sträcker sig från fattigdomsbekämpning och demokratistöd till insatser på energi- och miljöområdet.

Vi har samlat faktablad och budskap inom en rad områden relevanta för hållbar utveckling på vår hemsida undp.se.

Där hittar ni också aktuella rapporter om allt från förnyelsebar energi till klimatförändringen.

Glöm heller inte att göra din röst hörd på www.riodialogues.org. De bästa förslagen kommer att presenteras för stats- och regeringschefer i Rio.

Än är det inte för sent att påverka!

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter