Rwanda

16 april, 2014

Rwanda – ett land på uppgång

Tjugo år har gått sedan folkmordet i Rwanda. Sedan dess har landet utvecklats i mycket snabb takt och har bland annat nått millenniemålet om minskad barnadödlighet. 

Den 7 april uppmärksammades minnesdagen över folkmordet i Rwanda, där nära en miljon människor dödades inom loppet av hundra dagar.

Under de 20 år  som gått sedan folkmordet har landet gjort stora framsteg inom en rad utvecklingsområden.

År 2000 presenterade Rwandas regering  ”Vision 2020”, en utvecklingsplan som inom en 20-årsperiod syftar till att landet ska gå från ett låginkomstbaserat lantbrukssamhälle till en serviceinriktad och vinstbringande ekonomi, med fokus på kunskapsutveckling.

Stora framsteg
Mellan år 2001 till 2012 har Rwandas BNP i genomsnitt stigit med 8 procent per år.

Samtidigt har Rwanda gjort imponerande framsteg inom områden för mänsklig utveckling. Fattigdomen har minskat med 12 procent, vilket innebär att en miljon färre människor är fattiga idag jämfört med 2008.

Landet har också gjort stora framsteg gällande barnadödlighet och redan uppnått millenniemål 4, som handlar om att minska barnadödligheten med två tredjedelar.

Dessutom har drygt 90 procent av Rwandas befolkning tillgång till provtagning och behandling av hiv. Landet har också världens högsta andel kvinnor i parlamentet (64 procent).

Att skapa nya arbetsmöjligheter och stärka kvinnors rättigheter och möjligheter fortsätter att vara topprioriteringar i dagens Rwanda.

FN:s och UNDP:s arbete i Rwanda
Genom initiativet ”Delivering as One” har FN stöttat Rwandas långsiktiga vision om att uppnå stabilitet och utveckling.

FN har bland annat bidragit till att bygga upp offentliga myndigheter samt att främja politiska partier, fria medier och ett oberoende rättssystem. FN har också arbetat för att minska fattigdomen i landet, bland annat genom att stödja insatser för ökade arbetsmöjligheter.

UNDP:s arbete i landet har innefattat att stödja de så kallade Gacaca-domstolarna (ett domstolssystem uppbyggt genom lokala by-domstolar) som behandlat över 1,2 miljoner fall sedan folkmordets slut.

UNDP har också utbildat domare inom områden rörande mänskliga rättigheter, samt tränat landets poliser i bekämpning av sexuellt relaterat våld.

 

Läs mer om…

UNDP i Rwanda

millenniemål 3

millenniemål 4

 

Taggar: , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter