21 november, 2011

Satsning på Stillahavsområdets allra fattigaste

Trots att många av världens fattiga länder gjort stora framsteg de senaste åren är det inte alltid som de allra fattigaste gynnas. En viktig del i UNDP:s arbete är därför att förbättra livsvillkoren för just dessa människor.

I Stillahavsområdet drivs exempelvis ett program som syftar till att utöka och underlätta finansiella tjänster för de mest sårbara människorna.The Pacific Financial Inclusion Programme går ut på att förenkla sparande, penningöverföringar, försäkringar och lån för låginkomsttagare, människor som bor på landsbygden samt sårbara grupper som långtidssjuka, handikappade, eller äldre.

På Fiji har man genom initiativet exempelvis omvandlat kostsamma och osäkra kontanthanteringssystem för låginkomsttagare – främst kvinnor – till ett elektroniskt system.

Innan programmet startade tvingades många fattiga bidragsmottagare lägga stora summor på resor för att lösa in sin bidragscheck. I och med det nya systemet placeras pengarna istället direkt på mottagarens bankkonto, vilket underlättar såväl för uttag som sparande.

The Pacific Financial Inclusion Programme är ett samarbete mellan UNDP, FN:s Capital Development Fund (UNCDF), EU, samt Australiens motsvarighet till Sida, AusAID och drivs förutom på Fiji också på Papua Nya Guinea, Samoa, Salomonöarna, Tonga och Vanuatu.

På undp.org kan du läsa mer om satsningen i Stillahavsområdet.

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter