FN-dagen 2013 FOTO: UNDP Sverige

29 oktober, 2013

Stockholmsresenärer gör sin röst hörd på FN-dagen

Under FN-dagen fick besökare på Stockholms centralstation möjlighet att rösta på vad de tycker är viktigast i nästa globala utvecklingsagenda. Utbildning, tillgång till rent vatten och sanitet, samt hälsovård låg högst i topp.

Efter 2015, när millenniemålen ska vara uppnådda, ska nya globala utvecklingsmål ta vid.

Som en del av arbetet med att ta fram den nya utvecklingsagendan pågår globala konsultationer, där människor världen över kan rösta på vilka prioriteringar de tycker är viktigast på www.myworld2015.org.

Under FN-dagen på Stockholms centralstation den 24 oktober fick besökarna möjlighet att göra sin röst hörd i FN-familjens monter.

Utbildning, rent vatten och hälsa i topp

I topp hamnade utbildning, följt av tillgång till rent vatten och sanitet. På tredje plats kom sjuk- och hälsovård.

Under dagen fick vi in drygt 1 100 röster. Eftersom alla fick rösta på tre områden, var det ungefär 365 personer som deltog i aktiviteten. Tack till er alla!

FN:s ståndpunkt är naturligtvis att samtliga prioriteringar är viktiga, men aktiviteten fungerade som en bra tankeväckare och bidrog till många intressanta funderingar.

www.myworld2015.org kan du se hur människor har röstat hittills i den globala omröstningen. Där kan du också läsa mer om den framtida utvecklingsagendan och själv rösta!

Förutom att delta i omröstningen var det många besökare som tog del av utställningen om millenniemålen och lyssnade på de inbjudna talarna.

Bland annat pratade Sveriges EU-minister, Birgitta Ohlsson, och Margareta Winberg, ordförande för UN Women i Sverige och tidigare jämställdhetsminister och vice statsminister. Självklart fick de också rösta på prioriteringarna för nästa utvecklingsagenda.

Vi stod bakom arrangemanget på Stockholms central:

FN:s utvecklingsprogram UNDP

Svenska FN-förbundet

FN:s flyktingorgan UNHCR

UN Women Sverige

Unicef Sverige

Svenska Unescorådet

Stockholms FN-förening


My World 2015

MY World 2015 är en världsomfattande kampanj som uppmuntrar människor att rösta på de frågor de anser bör prioriteras i den nya utvecklingsagendan efter 2015. Kampanjen drivs av ett flertal samarbetspartners, däribland FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s globala millenniemålskampanj.

Kampanjen är utformad som en enkät där man väljer 6 av 16 möjliga områden – de områden man anser viktigast när det gäller att förbättra sitt eget liv och för att främja mänsklig utveckling i världen.

De 16 fördefinierade områdena täcker allt från bra utbildning, tillgång till rent vatten och bättre hälsa, till politisk frihet, god samhällsstyrning och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Resultatet av My World-undersökningen kommer att inkluderas i den större post-2015 processen och därmed bidra till att definiera den nya utvecklingsagendan.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter