23 mars, 2015

Svenskar inom UNDP: Zimbabwe, vatten och globala processer- så arbetar en Senior Water Advisor.

Under våren kommer millenniemålen.nu löpande publicera flera intervjuer med svenskar som på ett eller annat sätt jobbar på UNDP och med mänsklig utveckling. Först ut börjar vi i Sverige – på Östermalm till och med – med UNDP:s Joakim Harlin:

Antalet människor som saknar tillgång till rent dricksvatten har halverats sedan 1990 – ändå lever 748 miljoner utan tillgång till dricksvatten och hela 2.5 miljarder utan fungerande sanitet. Den avgörande betydelsen av vatten och sanitet för så många aspekter av människors hälsa, utveckling och välbefinnande ledde till att dessa aspekter explicit infördes som delmål under millenniemål 7. Samtidigt är alla millenniemålen beroende av rent vatten och sanitet. Joakim Harlin, Senior Water advisor för UNDP, berättar om ett arbetet som hela tiden är i rörelse, framgången med millenniemål 7 och arbetets största utmaningar.

Inhyst på SIWIs kontor på Östermalm sitter Joakim Harlin, Senior Water Advisor för UNDP. Kortfattat innebär det att han som global policyrådgivare för färskvatten- och sanitetsfrågor koordinerar UNDP’s globala vattenprogram och samverkan med övriga FN’s systemets vattenarbete.

– Det är roligt att känna att mitt jobb kan föra globala processer framåt, och att det handlar om att skapa en mer hållbar och rättvis värld. Att få arbeta med att omsätta FN:s och UNDP:s grundvärderingar i praktiken är spännande och meningsfullt.

Från grunden civilingengör, med tre examina från KTH (civilingenjör, teknologie doktor och docent inom vattenbyggnad) arbetade han initialt vid SMHI med forskning och som konsult och projektledare för vattenprojekt i utvecklingsländer. Efter en period i sitt uppväxtland Zimbabwe, som ledare av ett nationellt kapacitetuppbyggnadsprojekt, gick han vidare till konsultbolaget SWECO i Stockholm och 2004 blev han anställd av UNDP i New York på sin nuvarande position. När det kommer till arbetet med de aktuella millenniemålen är hans arbete i högsta grad relevant:

UNDP:s vattenprogram är helt inriktat på att hjälpa medlemsländer uppnå millenniemålen, särskilt mål 7: att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling och undermålen om att principer om hållbar utveckling ska integreras i ländernas politik, och att andelen människor som saknar tillgång till rent vatten och förbättrad sanitet skall halveras till 2015.

Men självklart finns det utmaningar.

– Varken bistånd eller FN-systemet kan utveckla världen – även om det kan bidra, säger han. En stor utmaning är att mobilisera den politiska viljan lokalt, att samordna initiativ och mobilisera resurser, att bygga kapaciteten och fungerande strukturer (lagstiftning, myndigheter, implementingsorgan etc) för samhälls- och näringslivsutvecking – på det lokala planet men även nationellt och internationellt – särskilt där länder delar floder med andra länder. En stor utmaning ligger i att detta arbete inte är stationärt – befolkningsutveckling, urbanisering, ökad konsumtion och produktion och klimatförändringar är exempel på faktorer som driver på, och vi måste hålla ett högt tempo för att inte halka efter – särskilt vad beträffar de fattigare och mer utsatta.

Men arbetet med hållbar utveckling är alltid krävande. Samordning av alla processer och initiativ, och veta hur och var man vi ska bidra för att vara relevant och effektiv är utmaningar som alltid följer mer.

– Dessutom är det en utmaning att koppla perspektiven på plats – verkligheten som folk faktiskt lever i – till de övergripande och politiserade processerna. Det är något jag hela tiden måste hålla ögonen på.

Men vad är det då man ska tänka på om man vill ha jobb inom FN systemet? Joakim Harlin har själv en klar idé:

– En gedigen och relevant utbildning! God engelska är en självklarhet plus minst ett FN-språk till, gärna två, och att ha praktisk erfarenhet av utvecklingsarbete – helst genom att bo och jobba i ett eller ett par utvecklingsländer. Utöver det är det viktigt att bygga nätverk och kontakter på bred front och få in en fot inom FN-systemet, kanske som praktikant till att börja med så du kan visa vad du går för. Men framförallt för att bygga upp personliga relationer – det är oftast A och O.

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter