Fritextsök

05 november, 2012

Kortfakta om hur det går med millenniemål 6

Kampen mot hiv/aids har gett betydande resultat och idag smittas allt färre människor av hiv-viruset. Antalet nysmittade är i dagsläget omkring 2,3 miljoner, vilket är en nedgång med över 20 procent sedan spridningens kulmen 1997. Samtidigt som nya fall av hivsmitta minskar, ökar antalet människor som lever med hiv på grund av större tillgång till […]

Läs mer

25 oktober, 2011

Minskad spridning av malaria och tuberkulos

Tillbakagång för malaria och tuberkulos Breda insatser vad gäller prevention och behandling har gjort att både tuberkulos och antalet malariarelaterade dödsfall minskat. Hälften av världens befolkning lever i områden där malaria förekommer. Det innebär att runt 3,4 miljarder människor lever i riskzonen för malaria. FN:s senaste siffror visar att andelen malariarelaterade dödsfall har minskat med 42 […]

Läs mer

16 oktober, 2011

Några enkla åtgärder i kampen mot fattigdom

Vissa lösningar är både enkla och ger snabb effekt i kampen mot fattigdom Insatser för en bättre värld handlar om ett ihärdigt och långsiktigt arbete. Det finns dock några enkla åtgärder som har visat sig ge snabba vinster i kampen mot fattigdom. Investeringar i exempelvis hälsa och utbildning idag är en förutsättning för framsteg om […]

Läs mer

13 september, 2011

Så mäts millenniemål 6

Så mäts millenniemål 6 År 2015 ska spridningen av hiv, aids, malaria och andra stora sjukdomar ha upphört och vara på tillbakagång och 2010 ska alla hiv och aids-drabbade människor ha tillgång till behandling. Så lyder delmålen för millenniemål 6. För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, […]

Läs mer

22 augusti, 2011

Mål 6: Stoppa spridningen av hiv/aids och andra sjukdomar

Fler med hiv kan leva längre tack vare ökad tillgång till bromsmediciner Hiv-pandemin har nått sin kulmen samtidigt som både malaria och tuberkulos är på tillbakagång. Ökad tillgång till bromsmediciner gör också att fler människor med hiv kan leva längre och bättre.

Läs mer

22 augusti, 2011

FN:s årliga rapport om millenniemålen 2011

Många framsteg har inte kommit de fattigaste till del Samtidigt som betydande framsteg gjorts för att nå millenniemålen till år 2015, visar FN:s årliga statusrapport 2011 att stora utmaningar kvarstår. Framförallt handlar det om att de allra fattigaste i världen halkar efter. ”Fram till 2015 måste vi se till att de löften som världens ledare […]

Läs mer

16 juni, 2011

Målen

Millenniemålen är världens löfte till de fattiga Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten.      

Läs mer