Fritextsök

29 september, 2011

Fattigdomsmålet nås på global basis

Fattigdomsmålet nås på global basis Trots bakslag efter senare års mat-, energi- och finanskriser, kommer sannolikt målet om att halvera andelen extremt fattiga till 2015  att uppnås på global basis. Fram till år 2015 beräknas den extrema fattigdomen i världen ha sjunkit till 15 procent – en bra bit under målet på 23 procent. Flera […]

Läs mer

06 september, 2011

Så mäts millenniemål 2

Så mäts millenniemål 2 År 2015 ska alla barn i världen ha möjlighet att gå ut grundskolan. Så lyder delmålet för millenniemål 2. Men för att det ska uppnås måste antalet inskrivningar samt andelen elever som går ut grundskolan öka rejält. För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika […]

Läs mer