13 april, 2012

UNDP-rapport identifierar lyckade miljöprojekt

Lyckade miljöprojekt handlar om mer än att förebygga miljöhot och att nå uppsatta miljömål. I UNDP:s rapport ”Annual Performance Report of UNDP Supported GEF Financed projects” presenteras framgångsrika miljöprojekt som resulterat i synergieffekter mellan utvecklings- och miljörelaterade mål. UNDP har idag 323 miljö- och utvecklingsprojekt runt om i världen –  vars syfte är att uppnå synergieffekter mellan länders nationella utvecklingsmål och de globala miljömålen. Projekten finansieras till största del av initiativet Global Environment Facility (GEF) och nyligen publicerades årets resultatrapport, den fjärde i ordningen.

I rapporten beskrivs flera lyckade exempel från olika miljöprojekt. Bland annat framgår det hur insatser för att möta hoten mot Lake Tanganyika i Östafrika inte enbart ökat sjöns motståndskraft, utan även lett till ökade inkomster för kvinnor i Zambia. Detta genom en fond som främjar alternativa inkomstmöjligheter.

Totalt 150 länder är delaktiga i de 323 projekten, som sammanlagt utgör en total investering på 5,2 miljarder USD. GEF står för 1,2 miljarder och den resterande delen samfinansieras av berörda regeringar, den privata sektorn, internationella fonder, frivilligorganisationer samt UNDP.

Här kan du ladda ned ”2011 Annual Performance Report of UNDP Supported GEF Financed projects” och läsa om fler av de lyckade miljöprojekt som nämns i rapporten.

Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter