21 december, 2015

Ut ur fattigdom med hjälp av solceller – en av millenniemålens alla framgångshistorier

“Jag visste att solen hade kraft, men jag trodde aldrig att den skulle ändra mitt liv för alltid” säger jordbrukaren Hawa Adams. Hawa lever med sin man och åtta barn i Tamalgu, ett område på landsbygden i norra Ghana.

Eftersom jordbrukarna här inte haft tillgång till konstbevattning har de bara kunnat skörda en gång per år, och med ett förändrat klimat har regnen blivit mer oförutsägbara nu än tidigare. Att området dessutom är naturligt torrt gör att många människor här lever i en oerhört sårbar situation, på randen till extrem fattigdom. ”Att slita ont hela dagen gjorde inte mycket för att förbättra vår situation, men jag har inte haft något val. Trots att min man hjälper mig har det varit svårt att skicka våra barn till skolan, och att servera tre mål mat om dagen var en lyx vi sällan haft råd med”, berättar Hawa.

Genom ett projekt med sol-drivna bevattningssystem, som stöds av UNDP och Ghanas energikommission, kan småskaliga jordbruk i områdena Tamalagu, Nakpanduri, Datoyili och Fooshegu nu vattna sina åkrar regelbundet. Projektet lanserades för drygt ett år sedan, i oktober 2014, och har nu installerat pumpar i alla fyra områden.

Hawa är en av 78 jordbrukare som har dragit nytta av projektet hittills. ”Innan det här projektet spenderade jag tio dollar (ungefär en femtedel av en månadsinkomst i Ghana) på bränsle varje månad för att driva en bensindriven pump. Men många gånger räckte pengarna inte till, och det nya systemet är mycket bättre”, säger hon.

Utöver vatten beräknas det att vattenpumparna kan ge arbetstillfällen åt ungdomar som annars hade lämnat regionen. På så sätt är det här projektet ett bra exempel på det som kallas utvecklingens synergieffekter, det vill säga när något som är bra på ett område också innebär något bra på andra områden. Hawas nya vattenledningssystem hjälper hennes familj ut ur fattigdom, men kommer också underlätta skolgången för hennes barn och kan kanske ge dem arbeten när de är äldre. Solcellerna är även ett led i Ghanas och världens omställning till en miljömässigt hållbar utveckling.

Sök bland nyheter