01 januari, 2015

Utveckling 2014 – en glimt runt världen

År 2014 har kommit till sitt slut, en kombination av konflikter, sjukdomar, naturkatastrofer och miljökriser hotade årtionden av utvecklingsvinster i hela världen. Syrienkrisen växte till att bli den största humanitära utmaningen i vår tid. Spridningen av ebola i Västafrika förstörde liv och decimerade samhällen medan extrema väderhändelser fortsatte påverka länder illa rustade för att hantera katastrofer.

Trots dessa utmaningar har världen fortsatt göra betydande framsteg i att lyfta människor ur fattigdom, förebygga kriser, möjliggöra återhämtning och mildra och anpassa sig till klimatförändringar genom hållbar utveckling. Fånga en glimt av de inspirerande insatser och framsteg som vi har sett genom våra 6.000+ program i 177 länder och territorier över hela världen under 2014!

Utveckling och framsteg för alla!
Många människor utesluts från utveckling på grund av kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller fattigdom. Utveckling kan vara inkluderande – och minska fattigdomen – endast om alla grupper av människor bidrar till att skapa möjligheter, dela fördelarna med utvecklingen och delta i beslutsfattandet.
År 2014 arbetade vi med att utveckla inkluderande program som främjar produktiva och förvärvsarbete, öka tillgången till sociala skyddsnät och förbättra de offentliga tjänsterna för alla och att se till att alla kan ta del av de fördelar med utveckling och framsteg som gjorts runt om i världen.

Förbättra krisförebyggande och återuppbyggnad
Krisförebyggande och återuppbyggnad är viktigt för utvecklingen då katastrofer och våldsamma konflikter är bland de två största hoten till framsteg i mänsklig utveckling. Varaktig fred kräver att centrala aktörer har kompetens och tillgång till forum och institutioner som ger dem möjlighet att samarbeta. Återupprättning av rättsstaten, rättvisa och säkerhet efter en konflikt eller kris är kritisk för att skapa utveckling och utrota fattigdom.

2014 hjälpte vi länderna minska risken för och effekterna av kriser och byggas upp bättre och starkare. Vi såg också till att medan den humanitära insatsen vid kriser fokuserar på de omedelbara livräddande behoven hos en befolkning, arbetar de ansvariga också mot målen långsiktiga utveckling.

Säkra hållbar tillväxt
Klimatförändringens effekter – såsom ökad torka eller mer oberäkneliga stormar – hotar att underminera årtionden av utvecklingsvinster och riskera framtida utveckling. De fattiga är också oproportionerligt påverkade av miljöförstöring och bristande tillgång till rena, överkomliga energitjänster

Under 2014 stödde vi 1,214 projekt med fokus på miljö och hållbar utveckling i hela världen. Våra stöd sträcker sig till över 140 länder för att hjälpa dem utveckla lösningar för att möta effekterna av klimatförändringarna i både anpassning och migration.

Läs mer och se UNDP:s bildblogg HÄR.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter