30 mars, 2015

Vad krävs för att få in kvinnor i politiken? Parlamentsledamöter diskuterar

Addis Abeba, Etiopien – Afrikanska kvinnliga parlamentsledamöter ser politisk vilja, finansiering och förbättrade utbildningsmöjligheter som några tänkbara sätt att öka kvinnors deltagande i den politiska sfären.

Då fler än 15 val förväntas äga rum på kontinenten i år samlade Afrikanska unionens kommission och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) framträdande kvinnliga parlamentariker för att diskutera utmaningarna de står inför. Mötet modererades av Bineta Diop, AU:s särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet.

Utmaningarna som beskrevs sträckte sig över olika kategorier, från sexism och begränsade stödsystem till bristande tillgång till valfinansiering.

Riksdagsledamöter sade att de också märkt av brister på gynnsamt rättsliga och politiska miljöer. På det personliga planet pratade riksdagsledamöterna om behovet av att bygga självförtroende, speciellt när det handlar om media.

Rwanda toppar världsrankingen med 63,8 procent kvinnlig representation i parlamentet och är ett av flera länder som har infört en kvot på 30 procent av platserna som skall reserveras för kvinnor. Men deltagarna noterade att kvoterna bör kompletteras med andra åtgärder för att säkerställa långsiktig hållbarhet.

För att dela erfarenheter från Rwanda betonade en av parlamentets talmän, Donatille Mukabalisa, vikten av en stark politisk vilja på högsta nivå för att främja kvinnors politiska deltagande och tillade att valsystem måste öka sin könsmedvetet och att stärka kvinnor till att ta ledande positioner.

När det gäller finansiering röstade riksdagsledamöter för mer och rättvisare tillgång till offentliga och privata källor för valfinansiering. Bättre information om tillgängliga finansieringskällor och sätt att utnyttja dem, och insatser mot korruptionen genom finansieringstak nämndes som sätt att gå vidare och skapa lika villkor för alla kandidater.

Riksdagsledamoten Joséphine Drabo Kanyoulou från Burkina Faso betonade sitt lands ansträngningar att omfatta fler kvinnor på vallistorna genom att ge ytterligare medel.

Riksdagsledamöterna betonade också att förbättringar i kvinnors utbildning kan bidra till att skapa en större pool av kvinnliga kandidater. Mediaträning och coaching identifierades också som viktiga verktyg för att hantera kompetensbrister medan plattformar för att utbyta idéer och lära av varandra sågs som värdefulla.

Enligt interparlamentariska unionen utgör kvinnor 21,8 procent av världens parlamentsledamöter. Tillsammans med Rwanda har länder som Senegal, Seychellerna och Sydafrika också överträffat 40 procents målet för kvinnlig representation i parlamentet. Men ett antal afrikanska länder är fortfarande under 20 procent.

”Genom att ha flera kvinnliga afrikanska parlamentariker kan vi se till att framtida debatter och politik återspeglar könsperspektiv, vilket gynnar samhället som helhet”, säger Ozonnia Ojielo, gruppleare för UNDP:s arbete med demokratisk samhällsstyrning och fredsbyggande i Afrika.

UNDP:s och Afrikanska unionens gemensamma program syftar till att stödja val-lagar och processer som främjar kvinnligt deltagande, utbildning av kvinnliga kandidater, och stöd till de valda kvinnorna att vara effektiva i sina ledarroller.

Detta arbete är en del av UNDP:s bredare engagemang i att stärka Afrikas utveckling genom att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt.

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter