Världstoalettdagen UN PHOTO/KIBAE PARK

19 november, 2013

Världstoalettdagen belyser problem med sanitet

Varje år dör över 800 000 barn under fem år av diarré och globalt saknar runt 2,5 miljarder människor tillgång till toaletter. Idag, den 19 november, uppmärksammas Världstoalettdagen för att belysa den globala sanitära utmaningen.

Tillgång till drägliga sanitära förhållanden är en del av millenniemål 7 och ett av de delmål som går allra långsammast.

För att öka det globala medvetandet kring problemet, och för att bryta tabut kring toaletter, har Världstoalettdagen uppmärksammats årligen den 19 november, sedan 2001.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon säger så här:

”Varje år dör över 800 000 barn under fem år i onödan av diarré – mer än ett barn per minut. Otaliga andra blir allvarligt sjuka, med stort lidande och långsiktiga hälso- och utvecklingsmässiga konsekvenser. Dålig sanitet och hygien är den främsta orsaken. Globalt saknar runt 2,5 miljarder människor tillgång till drägliga sanitära förhållanden.

Vi måste bryta tabun och göra sanitet för alla en prioritet inom global utveckling.

Det är också viktigt att sanitet placeras i centrum av arbetet med nästa utvecklingsagenda efter 2015. Lösningen behöver inte vara dyr eller teknikdriven. Det finns många framgångsrika modeller som kan replikeras och skalas upp. Vi måste också arbeta för att utbilda utsatta samhällen och förändra kulturella värderingar och attityder.

Genom att arbeta tillsammans – och genom att ha en öppen och uppriktig diskussion om vikten av toaletter och sanitet – kan vi förbättra hälsa och välbefinnande för en tredjedel av världens befolkning. Det är målet för Världstoalettdagen.”

Läs hela meddelandet från FN:s generalsekreterare här.

 

Om Världstoalettdagen:

Världstoalettdagen sammanför olika grupper – exempelvis media, privatsektorn, utvecklingsorganisationer och det civila samhället – i en global rörelse för att verka för säker sanitet. Sedan starten 2001 har Världstoalettdagen blivit en viktig plattform för att kräva åtgärder från regeringar och för att nå ut till en större publik genom att visa att toaletter faktiskt är livsviktiga.

 

Läs mer om Världstoalettdagen och Millenniemål 7.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter