En kvinna lämnar sin röst i Sudans första val på 24 år där flera partier deltog. UN/Photo Tim Mckulka

En kvinna lämnar sin röst i Sudans första val på 24 år där flera partier deltog. UN/Photo Tim Mckulka

Få kvinnliga parlamentariker i världen

Kvinnligt politiskt deltagande ökar – men alldeles för långsamt. Sedan år 2000 har andelen kvinnor i världens parlament ökat från 14 till 22 procent – men fortfarande är runt 80 procent av världens parlamentsledamöter män.

Förutom att utvecklingen går alldeles för långsamt så är det dessutom stor skillnad mellan olika länder.

I fem av världens länder  finns fortfarande inte en enda kvinnlig parlamentariker.

Sverige, med 45 procent kvinnliga riksdagsledamöter, återfinns bland de länder som har flest kvinnliga parlamentariker.

Rwanda (63,8 procent), Sydafrika (44,8 procent) och Kuba (45,2 procent) är andra länder med relativt hög andel kvinnliga parlamentariker.

När kvinnors politiska makt trots allt ökat kan det bero på kvotering. Till exempel har 95 länder använt sig av mer eller mindre tvingande kvoteringssystem för att öka kvinnors politiska deltagande.

Källor: The Millennium Goals Report 2010, 2011 och 2014 & UN data

Här hittar du alla mål.

 Senast uppdaterad i januari 2015.