FN-loggan__bla-pa-vit-bakgrund-small

Att jobba för FN

Det finns många olika yrkesgrupper representerade inom FN-systemet. Bland FN:s anställda runt om i världen finns bland annat ekonomer, jurister, journalister, ingenjörer, statsvetare, datatekniker, assistenter och experter inom en rad olika områden.

Även om kraven på utbildning och erfarenhet varierar, ställs dock generellt höga krav på relevant yrkesbakgrund och universitetsutbildning på högre nivå – ofta magisternivå.

Genom praktik eller FN:s volontärprogram finns emellertid möjlighet för dig som genomgår eller nyligen avslutat en utbildning att söka dig in i FN-systemet.

Här hittar du mer information om hur du söker praktikplats inom FN.

Läs mer om FN:s volontärprogram och vad som krävs för att söka denna form av fältarbete.

Fler svenskar i FN
Sverige är en av de större bidragsgivarna till flera av FN-organen.  Både Sida och UD arbetar därför aktivt för att informera och uppmuntra svenskar att söka sig till såväl FN som andra internationella organisationer samt utvecklingsbankerna.

På Sidas och UD:s webbplatser hittar du därmed bra information om vad som gäller för dig som vill söka jobb inom internationella organisationer eller utvecklingsbanker.

Här hittar du:

Lediga jobb på regeringen.se

Lediga jobb på sida.se

Länkar till ett urval av de organisationer och företag som Sida samarbetar med.

UNDP – en stor arbetsgivare inom FN
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, hör till en av de största arbetsgivarna inom FN.

undp.org hittar du information om de olika jobbmöjligheter som finns inom UNDP samt ser vilka tjänster som finns utannonserade just nu.

 

 

FN-förbundet ger dig mer information om hur du söker FN-jobb

På Svenska FN-förbundets webbsida finns faktablad och massor av bra information om vad som krävs, vilka möjligheter som finns och hur du går tillväga för att söka jobb inom FN