Några-tanzanska-barn_-UN-Photo_Evan-Schneider

Mycket har blivit bättre men klyftorna ökar

Under de senaste årtiondena har de allra flesta länder i världen utvecklats i en positiv riktning. Medellivslängden har ökat, fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten och allt fler länder är demokratier.

Det finns dock hinder för fortsatta framsteg. Till exempel befinner sig över 26 miljoner människor på flykt i sina egna länder, hungern i världen har brett ut sig istället för att minska och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen fortsätter att öka och är i dag mer än 46 procent högre än utsläppsnivån år 1990.

 

Senast uppdaterad i september 2013