UNDP har fyra fokusområden

UNDP har fyra fokusområden:

  • Demokratisk samhällsstyrning
  • Fattigdomsbekämpning
  • Krisförebyggande och återuppbyggnad
  • Energi och miljö

 

…och två genomgripande teman:

  • Jämställdhet och kvinnors rättigheter
  • Mänskliga rättigheter

 

På undp.se kan du läsa mer om UNDP:s uppdrag och arbetsområden

Här hittar du UNDP:s olika landkontor runt om i världen.