UNDP har kontor i Stockholm

UNDP har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Huvudkontoret är placerat i Köpenhamn med filialer i Stockholm och Oslo.

UNDP:s nordiska kontor är den del av UNDP:s Bureau for External Relations and Advocacy, som har ansvar for externa relationer och myndighetskontakter.

De nordiska kontoren har som uppgift att hålla beslutsfattare och myndigheter, media och allmänhet informerade om utvecklingsfrågor och FN:s arbete.

Chef för UNDP:s nordiska kontor är av Camilla Brückner.

Ökad kunskap om millenniemålen
Med stöd från Sida sprider UNDP i Sverige också information och kunskap om millenniemålen. I det svenska informationsarbetet ingår bland annat denna webbplats som syftar till att ge aktuell information om millenniemålen, utvecklingen i världen och Sveriges arbete för minskad fattigdom.