Vad är post-2015?

Post-2015 representerar arbetet med att formulera en ny global utvecklingsagenda som kan ta vid då millenniemålen går ut 2015 och ligga till grund för den värld vi vill ha i framtiden.

Vid FN:s toppmöte år 2010 konstaterade FN: s medlemsstater att målen för 2015 har bidragit till omfattande utvecklingsframsteg och på ett effektivt sätt skapat en ram för en gemensam global utvecklingsagenda – med  mänsklig utveckling i fokus. Slutdokumentet från toppmötet 2010 gav klartecken till fortsatt arbete med nya mål då de nuvarande har gått ut.

Hur långt har vi kvar? Tidslinjen visar de viktiga datumen  i Post 2015-processen.

 

Röster om post-2015:

Olav Kjorven, Assistant Secretary-General, Director, Bureau for Development Policy 


Rebeca Grynspan, Under-Secretary-General and the Associate Administrator of UNDP 

 

Läs mer...

… om millenniemålen och den nya utvecklingsagendan

… om de tematiska och nationella konsultationerna

… om högnivåpanelen

Vad tycker du är viktigt i den nya utvecklingsagendan?
Gör din röst hörd!

Vad säger Sida och UD om post-2015?