UNDP:s högsta chef Helen Clark

UNDP:s högsta chef Helen Clark

Vad är UNDP:s roll efter 2015?

Den nya utvecklingsagendan är en prioriterad del i UNDP:s arbete.

UNDP har bland annat engagerat sig i post-2015-arbetet genom UNDG (FN:s utvecklingsgrupp) där UNDP:s högsta chef, Helen Clark, är ordförande. UNDG representerar 32 utvecklingsorganisationer inom FN.

Dessutom har UNDP ett delat ordförandeskap i FN:s post-2015-arbete tillsammans med FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor (UNDESA) och är medförfattare till rekommendationerna i ”Realizing the future we want for all”.

UNDP ger också stöd till, samt är värd för, högnivåpanelens sekretariat och för den öppna arbetsgruppen för hållbara utvecklingsmål. Båda sekretariaten är placerade på UNDP:s kontor i New York.

UNDP är också medarrangör till fyra av elva tematiska konsultationer (tillväxt och sysselsättning, hållbar miljö, god förvaltning samt konflikter och instabilitet) och bidrar till ytterligare fyra konsultationer (ojämlikhet, hälsa, livsmedel och energi).

UNDP samordnar slutligen de nationella processerna genom sin roll som ”Resident Coordinator” (samordnare för FN på landnivå).

 

Läs mer...

… om millenniemålen och den nya utvecklingsagendan

… om de tematiska och nationella konsultationerna

… om högnivåpanelen

Vad tycker du är viktigt i den nya utvecklingsagendan?
Gör din röst hörd!

Vad säger Sida och UD om post-2015?