Mer av FN:s arbete kring post-2015

My World 2015 och Global Compact gör det möjligt för människor och företag världen över att bidra till den nya utvecklingsagendan.


Onlinekonsultation – My World 2015
MY World 2015 är en världsomfattande kampanj som uppmuntrar människor att rösta på de frågor de anser bör prioriteras i den nya utvecklingsagendan.

Kampanjen är utformad som en enkät där man väljer 6 av 16 möjliga områden – de områden man anser viktigast när det gäller att förbättra sitt eget liv och för att främja mänsklig utveckling i världen.

De 16 fördefinierade områdena täcker allt från bra utbildning, tillgång till rent vatten och bättre hälsa, till politisk frihet, god samhällsstyrning och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Resultatet av MY WORLD-undersökningen kommer att inkluderas i den större processen och därmed bidra till att definiera den nya utvecklingsagendan.

Målet är att nå så många människor som möjligt runt om i världen. Därför kommer undersökningen att vara tillgänglig på flera plattformar så att även de som inte har tillgång till internet får möjlighet att påverka (SMS och intervjuer kommer också att användas).

Gör din röst hörd!


Global Compact
Den privata sektorn är också engagerad i konsultationsprocessen. Bland annat genom FN-initiativet Global Compact som kommer att bidra till post-2015-processen genom att samla rekommendationer från det egna nätverket och hålla utfrågningar i 100 länder.

Global Compact LEAD Initiative, ett konsortium av stora globala företag med avancerad hållbarhetspraxis, genomför dessutom en analys av post-2015-agendan för att ge rekommendationer för hur man ska engagera företag i en bättre hållbar utveckling.

Global Compact verkar för att inspirera och påverka företag att agera utifrån priniciper som inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption och engagerar över 10 000 företag i 130 länder världen över.

 

Läs mer...

… om millenniemålen och den nya utvecklingsagendan

… om de tematiska och nationella konsultationerna

… om högnivåpanelen

Vad tycker du är viktigt i den nya utvecklingsagendan?
Gör din röst hörd!

Vad säger Sida och UD om post-2015?