Torrkatastrofen på Afrikas horn är den värsta på 60 år. UNDP:s insatser i Somalia går ut på att skapa arbete och infrastruktur för ett fungerande jordbruk. UN/Photo Milton Grant.

27 januari, 2012

Arbete – en väg ut ur fattigdom i Somalia

Den svåra torkan på Afrikas horn fortsätter att slå hårt mot människorna i regionen. Torkkatastrofen är den värsta i området på 60 år och hittills har över 13 miljoner människor drabbats. I Somalia arbetar UNDP med att säkra tillgången till mat och att bistå i återuppbyggandet av samhället för att minska sårbarheten inför framtida torkperioder.

Somaila är ett av de värst drabbade länderna på Afrikas horn och med den pågående konflikten i landet så försvåras det humanitära hjälparbetet samtidigt som bristen på mat fortsätter att hota människors liv.

Viktigt med ett fungerande jordbruk
UNDP: s arbete i Somalia syftar bland annat till att återupprätta viktig infrastruktur för ett fungerande jordbruk. Det handlar till exempel om att bygga brunnar och vattenpumpar samt att reparera bevattningskanaler eller att säkerställa att det finns fungerande bevattningssytem inför kommande odlingsperioder.

Jobbskapande åtgärder
Genom UNDP:s program The catchment project skapas också jobbmöjligheter så att människor kan försörja sig. Tillgång till lönearbete är ett viktigt alternativ för de människor som på grund av torkan inte har möjlighet att livnära sig på jordbruket.

Genom nya arbetstillfällen kan människor dessutom bidra till att bygga upp fungerande samhällen.

Hittills har The catchment project bidragit till att omkring 3000 hushåll fått möjlighet att försörja sig genom korttidsjobb. Genom projektet har dessutom vägar, marknadsplatser och spannmålslager byggts – vilket är nödvändigt både för ett fungerande jordbruk samt människors uppehälle.

För att minska sårbarheten inför framtida torkperioder har projektet även gått ut på att bygga uppsamlingsdammar för exempelvis regnvatten.

På undp.org kan du läsa mer om UNDP:s arbete i Somalia.

I kortfilmen Match Against Poverty kan du få en inblick i UNDP:s  insatser i Somaila.

Här kan du läsa mer om UNDP:s insatser i Kenya, Djibouti och Etiopien.

 

UNDP:s arbete för att lindra katastrofen:
Länderna på Afrikas horn – Djibouti, Etiopien, Kenya och Somalia – drabbas ofta av återkommande torka. Att situationen, sedan ungefär ett år tillbaka, blivit så kritisk beror på att viktiga regnsäsonger uteblivit, vilket slagit hårt mot människors möjlighet att odla mat.

I Somalia riskerar fortfarande fler än 250 000 människor att drabbas av svält.

Den pågående konflikten i landet försvårar både för hjälpinsatser och för återuppbyggnadsarbetet.

UNDP fokuserar därför på att hjälpa de mest utsatta människorna genom möjlighet till jobb samt att se till att viktig infrastruktur för jordbruket och ett fungerande samhälle byggs upp.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter