En ex-soldat i Sudan låter hiv-testa sig. UN/Photo Albert Gonzalez Farran

UN/Photo Albert Gonzalez Farran

Millenniemål 6

Fler med hiv kan leva längre tack vare ökad tillgång till bromsmediciner

Hiv-pandemin har nått sin kulmen samtidigt som både malaria och tuberkulos är på tillbakagång. Ökad tillgång till bromsmediciner gör också att fler människor med hiv kan leva längre och bättre.

Kampen mot hiv och aids har gett betydande resultat och idag smittas allt färre människor av hiv-viruset. Även om allt färre smittas ökar fortfarande antalet människor som lever med hiv/aids runt om i världen. Det beror till stor del på att fler smittade idag har tillgång till bromsmediciner som gör att de lever längre.

Runt 35,3 miljoner människor levde med hiv 2012 och fler än 22 miljoner av dessa lever i Afrika söder om Sahara. Bromsmedicinerna beräknas ha räddat 6,6 miljoner liv sedan 1995

Under 2012 nysmittades uppskattningsvis 2,3 miljoner människor och 1,6 miljoner människor dog av aids-relaterade sjukdomar. Afrika söder om Sahara är den region som är mest utsatt med 70 procent av alla nya hiv-infektioner under 2012.

Antalet aidsrelaterade dödsfall var som störst år 2004, då 2,2 miljoner människor dog i sjukdomen. Trots minskningen sedan dess är hiv och aids fortfarande den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall världen över.

Smittan minskar bland barn – ändå är kvinnor och unga mest utsatta
Antalet aids-relaterade dödsfall har minskat kraft bland barn. Huvudorsaken till detta går att finna i utvecklingen av effektivare metoder för att förhindra smittoöverföring från mor till barn. Ändå dog cirka 210 000 barn av aids-relaterade orsaker under år 2012, samma siffra under år 2005 var 320 000.

Nästan en fjärdedel av alla dem som lever med hiv är under 25 år.

Unga människor nysmittas också i större utsträckning än äldre. Kvinnor är dessutom mer utsatta än män då 51 procent av de som lever med hiv är kvinnor.

Att ha kunskap om hur smittan sprids är ett första steg mot att minska spridningen. Även om framsteg har gjorts på informationsområdet kvarstår stora utmaningar. I Afrika söder om Sahara har endast 39 procent av männen och 28 procent av kvinnorna i åldern 15-24 år grundläggande kunskap om hiv.

Antalet föräldralösa barn i skolan ökar
Enligt de senaste beräkningarna har 17,8 miljoner barn världen över förlorat en eller båda av sina föräldrar i aids – 16 miljoner av dessa bor i Afrika söder som Sahara. Tidigare var det vanligt att barn utan föräldrar inte gick i skolan men på senare år har glappet minskat – mycket tack vare riktade insatser som att ta bort skolavgifterna.

Tillgången till bromsmediciner ökar – mål inom räckhåll
Ett globalt initiativ som lanserades år 2003 med syfte att tillhandahålla bromsmedicin till människor i låg- och medelinkomstländer har bidragit till en utvidgning i tillgången till bromsmediciner.

År 2003 fick cirka 400 000 människor livsuppehållande bromsmediciner och vid slutet av år 2012 hade antalet ökat till 9,5 miljoner. Afrika söder om Sahara är den region med störst ökning av tillgången till bromsmediciner.

Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kan målet om att tillhandahålla bromsmediciner till 15 miljoner människor innan slutet på 2015 uppnås.

Malaria på tillbakagång
Globalt har andelen malariarelaterade dödsfall minskat med cirka 42 procent mellan år 2000 och 2012. Den senaste statistiken visar att många fler liv har räddats än tidigare beräknat. 90 procent av de 3,3 miljoner räddade liven var barn under fem i Afrika söder om Sahara. Dödligheten i malaria är dock fortsatt hög. År 2012 uppstod 207 miljoner nya fall av malaria och 627 000 dödsfall inträffade till följd av sjukdomen, varav 80 procent var barn under fem.

Kommande utmaningar
En oroande trend är att icke smittsamma, livsstilsrelaterade sjukdomar (såsom cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar) ökar i hela världen – så också i fattiga länder. Detta är också något som nästa globala utvecklingsagenda kommer att titta närmare på.

Källor: The Millennium Development Goals Report 2010, 2011, 2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i september 2014