Fritextsök

27 oktober, 2011

Kaukasus och Centralasien

Kaukasus och Centralasien

Fattigdomen har minskat och jämställdheten ökat. Flera utmaningar kvarstår – mödradödligheten är fortfarande hög och oron ökar för vattenbrist och förlust av biologisk mångfald.

Barnadödligheten i Kaukasus och Centralasien minskade från 78 procent år 1990 till 37 procent år 2009 och utvecklingen inom området har fortsatt framåt. Det är trots detta inte troligt att regionen lyckas minska barnadödligheten med två tredjedelar (jämfört med 1990 års nivå) innan 2015.

Mödradödligheten har sjunkit från 70 till 39 dödsfall per 100 000 födslar mellan 1990 och 2014, vilket innebär att regionen har lägst mödradödlighet bland utvecklingsregionerna. Förebyggande mödravård – bland annat genom regelbundna hälsokontroller – är viktigt för att reducera dödligheten.

Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat från 7 procent år 2000 till 19 procent år 2014.

Andelen kvinnor som lönearbetar utanför jordbrukssektorn uppgick till 44 procent år 2014.

Regionen har nått långt i arbetet med att förbättra jämställdheten inom universitet och högskola. På universitetsnivå är andelen kvinnor till och med högre än andelen män.

Andelen extremt fattiga – människor som försöker att överleva på 1,25 dollar om dagen – har minskat från 10 till 4 procent mellan år 1990 och 2010. Detta innebär att regionen redan nu uppnått millenniemålet om halverad fattigdom. Regionen har även minskat hungern och därmed halverat andelen undernärda – från 14 till 7 procent mellan 1990 till 2013.

Rapporten varnar för att andelen förnyelsebara vattenresurser i Kaukasus och Centralasien minskar drastiskt. Regionen kommer sannolikt inte att lyckas uppfylla målet om att öka tillgången till bättre källor för dricksvatten. Det har inte heller gjorts några nämnvärda framsteg i naturskyddet av land- och havsområden.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionernal.

Läs mer