Fritextsök

22 augusti, 2011

Mål 2: Se till att alla barn ska få gå i grundskola

Foto: UN/Photo Eskinder Debebe

Millenniemål 2

Utbildning – en väg ur fattigdom

I enlighet med FN:s barnkonvention syftar millenniemål 2 till att alla barn – både pojkar och flickor – ska börja skolan och dessutom kunna slutföra sin grundskoleutbildning.

Läs mer