Fritextsök

22 augusti, 2011

Mål 6: Stoppa spridningen av hiv/aids och andra sjukdomar

En ex-soldat i Sudan låter hiv-testa sig. UN/Photo Albert Gonzalez Farran

UN/Photo Albert Gonzalez Farran

Millenniemål 6

Fler med hiv kan leva längre tack vare ökad tillgång till bromsmediciner

Hiv-pandemin har nått sin kulmen samtidigt som både malaria och tuberkulos är på tillbakagång. Ökad tillgång till bromsmediciner gör också att fler människor med hiv kan leva längre och bättre.

Läs mer