30 november, 2011

FN:s “call to action” i Busan: Vi måste arbeta tillsammans mot ojämlikhet

I dagarna pågår det fjärde högnivåmötet om biståndseffektivitet i sydkoreanska Busan. Fler än 2000 representanter från både givar- och mottagarregeringar, internationella organisationer, civilsamhälle och näringsliv finns på plats för att diskutera biståndets resultat och effektivitet.UNDG (United Nations Development Group) – som samlar 32 olika medlemmar i FN-familjen – har enats kring en gemensam ”call to action” som betonar vikten av att arbeta mot ojämlikhet och orättvisor. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av den rådande ekonomiska krisen.

UNDG uppmanar alla samlade att arbeta effektivt tillsammans för att möta dagens utmaningar och se till att tillväxt och utveckling också kommer de allra fattigaste till del.

Ökad jämlikhet mellan kvinnor och män, att leverera på ingångna biståndslöften och fortsätta investera i utbildning är andra förutsättningar för effektiv och hållbar utveckling som nämns i handlingsplanen.

I handlingsplanen slås det fast att enstaka länder, grupper eller organisationer inte på egen hand kan erbjuda en lösning på dagens problem – enda sättet att nå resultat är att vi arbetar tillsammans och FN kan erbjuda den plattform som krävs för att föra samman olika intressenter och aktörer.

Här kan du läsa mer om UNDG:s call to action och högnivåmötet i Busan.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter