12 januari, 2011

Haiti – ett år efter jordbävningen

47 sekunder – så länge varade skalvet som förändrade livet för fler än två miljoner haitier för exakt ett år sedan. UNDP finns på plats för att, i nära samarbete med Haitis myndigheter, hjälpa till med återuppbyggnadsarbetet. Under det år som gått har UNDP – tillsammans med World Food Programme – anställt 240 000 människor som tillsammans rensat bort mer än en miljon kubikmeter rasmassor.

Vägen framåt
UNDP har också arbetat med att stärka de lokala myndigheterna genom utbildning och annat stöd. Eftersom fler än 16 000 offentliganställda dog i jordbävningen är Haitis myndigheter kraftigt försvagade. Uppskattningsvis 6 000 nya jobb för den drabbade lokalbefolkningen kommer att skapas då upprensningen av ytterligare 15 områden i Port-au-Prince tar fart. I samarbete med regeringen kommer UNDP dessutom fortsätta arbetet med katastrofförebyggande insatser för att förhindra förstörelse i samband med kommande regnperioder och orkansäsonger. UNDP arbetar också med ett långsiktigt program för att stödja den nationella valprocessen samtidigt som rättsväsendet stärks, bland annat genom utbildning och träning för poliser, domare och annan personal. Särskilda insatser kommer att göras för att minska våldet mot kvinnor, något som tyvärr har ökat efter jordbävningskatastrofen.

Läs mer om utmaningar och resultat från arbetet i Haiti.

Sök bland nyheter