Hållbar energi är en förutsättning för utvecklingen i Afrika söder om Sahara.

28 maj, 2012

Hållbar energi – centralt för utvecklingen i Afrika söder om Sahara

I Afrika söder om Sahara lever nästan hälften av alla människor utan tillgång till moderna energikällor – något som hindrar utvecklingen i regionen och därmed också arbetet för att uppnå millenniemålen.Detta framgår bland annat i UNDP:s rapport ”Integrating Energy Access and Employment Creation to Accelerate Progress on the Millennium Development Goals in Sub-Saharan Africa”.

Rapporten, som är baserad på erfarenheter från energiprogram i Burkina Faso, Kenya, Malawi, Mali, Sydafrika och södra Sudan, visar bland annat att tillgång till hållbara energikällor är en förutsättning för att kunna säkerställa ekonomisk tillväxt.

– Tillgång till energi skapar arbetstillfällen och ger möjlighet till bättre vård och utbildning. Det kommer bland annat att ge kvinnor och flickor helt nya möjligheter. Energi är dock bara en del av lösningen, inte en lösning i sig – vi måste tänka mer holistiskt, säger Camilla Brückner, chef för UNDP:s nordiska kontor, i en kommentar till rapporten.

De flesta människor i Afrika söder om Sahara lever dock fortfarande utan tillgång till modern energi – detta trots att det finns flera bra och relativt enkla lösningar, som solenergi och minivattenkraftverk.

Här kan du ladda ned UNDP:s rapport ”Integrating Energy Access and Employment Creation to Accelerate Progress on the Millennium Development Goals in Sub-Saharan Africa”.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter