01 januari, 2013

Human Development Report 2013: ”The Rise of the South”

I mars lanseras Human Development Report 2013 med titeln ”The Rise of the South”. Rapporten fokuserar på utvecklingsländernas allt starkare inflytande på den globala världsscenen. I dag är länder som Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika inte bara viktiga tillväxtmotorer i syd – de har också en central påverkan på mänsklig utveckling globalt.

De senaste årtiondena har hundratals miljoner människor lyckats förbättra sina levnadsvillkor samtidigt som nya ekonomier vuxit sig allt starkare.

Kina, Indien, Brasilien, Turkiet och Sydafrika är exempel på länder, vars ekonomiska och sociala utveckling under senare år, kan erbjuda viktiga politiska lärdomar – vilket analyseras i Human Development Report 2013.

Rapporten identifierar också en rad institutionella reformer – som kan främja en ökad mänsklig utveckling i hela världen – och som samtidigt speglar den nya globala verklighet som råder.

Läs mer om Human Development Report 2013 här.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter