I publikationen "Supporting Transformational Change" sammanfattar UNDP viktiga erfarenheter och lärdomar från de senaste 50 åren av utvecklingssamarbete.

21 december, 2011

Lessons learned: Transformativ förändring – 7 exempel där utvecklingssamarbetet gjort stor skillnad

I rapporten ”Supporting Transformational Change – Case Studies of Sustained and Successful Development Cooperation” har UNDP samlat sju exempel på framgångsrika program.

Här beskrivs hur man i Bulgarien skapat nära 50 000 tillfälliga jobb och därmed kunnat rusta upp runt 1 700 skolor, sjukhus och historiska byggnader – nationell självkänsla kom som en välkommen biprodukt.

Ett annat exempel visar hur man genom att engagera lokalbefolkningen spred information och kunskap om hiv och aids i Etiopien.

Mikrolån i Mongoliet och tidigt fredsbyggande i El Salvador är andra framgångsrika exempel som tas upp.

Exemplen har valts då de kan tjäna som inspiration och rullas ut också på andra platser och till varje exempel listas såväl utmaningar som lärdomar.

 

Här kan du ladda ned rapporten ”Supporting Transformational Change – Case Studies of Sustained and Successful Development Cooperation”

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter