30 november, 2012

Millenniemål 6 i sikte – Snabba framsteg i kampen mot aids

Noll nya hiv-infektioner, noll diskriminering och noll aidsrelaterade dödsfall – det är temat för Världsaidsdagen som uppmärksammas den 1 december varje år. Och visst sker framsteg i rätt riktning; Det går allt snabbare att nå framsteg, det som tidigare tog ett decennium uppnås nu under 24 månader”, sade Michel Sidibé, chef för UNAIDS, när han lanserade årets World Aids Day Report.

Idag på Världsaidsdagen samlas människor världen över för att enas i kampen mot aids och för att öka medvetenheten om vår tids största epidemi.

Temat för Världsaidsdagen är sedan 2011 ”Noll nya hiv-infektioner, noll diskriminering och noll aidsrelaterade dödsfall”. Och den senaste statistiken visar att politisk vilja och ökade insatser bidragit till stora framsteg.

— Det går allt snabbare att nå framsteg, det som tidigare tog ett decennium uppnås nu under 24 månader”, sade Michel Sidibé, chef för UNAIDS, när han lanserade årets World Aids Day Report. Idag ökas och breddas insatserna snabbare och smartare än någonsin tidigare. Det är ett bevis på att vi – med politisk vilja och uthållighet – kan nå våra gemensamma mål till år 2015.

Ökade insatser i Sydafrika
Under presentationen av UNDAIDS World Aids Day Report nämndes Sydafrika som exempel på ett av de länder som ökat sina nationella insatser för att bekämpa aids.

Landet har under de senaste två åren intensifierat kampen mot sjukdomen, vilket säkerställt att 1,7 miljoner människor fått tillgång till livräddande behandling samtidigt som antalet nya hiv-infektioner minskat med mer än 50 000 på bara två år.

Under denna period ökade Sydafrika också sina inhemska investeringar i aidsprevention till 1,6 miljarder USD – den högsta ökningen bland alla låg- och medelinkomstländer.

 

Läs mer om de framsteg som skett i UNAIDS rapport ”2012 UNAIDS World AIDS Day Report”

Du kan också se UNDAIDS youtubefilm för Världsaidsdagen, som ger exempel på några av de framsteg som gjorts.

Här kan du läsa mer om hur det går i arbetet med att nå millenniemål 6 som handlar om att stoppa spridningen av aids och andra smittsamma sjukdomar.

 

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter